...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Prova för 9 kr Skaffa Premium Prova för 9 kr
Hej! Matematikvideo byter namn till Eddler. Allt ska fungera som vanligt. Kontakta oss om du har några frågor.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /        ██████████████████████████

If satser

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

Övning

Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagar för 9 kr, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Är du ny här? Så här funkar Premium
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
 • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
89 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.
 1. Deklarera en variabel var like och sätt den lika med false.
 2. Skriv en if sats som skriver ut ”gillar” i konsolen om like är true, annars skrivs ”gillar inte” ut.
 3. Du får rätt på övningen ”gillar” skrivs ut i konsolen.

Här går vi igenom vad en if sats är och hur du skriver if else satser (statements). Vi pratar även om datatypen boolean (true/false) som vi använder oss av för att skriva en första if sats.

En mycket viktig del i >att skriva algoritmer (instruktioner) till datorn är att hjälpa datorn att ta beslut. Ett sätt att hjälpa datorn att ta dessa beslut är att skriva så kallade if satser där man använder kommandona if, else if och else. Ofta så skriver man här ganska enkla instruktioner som liknar meningar
som ”om följande stämmer gör val1 annars gör val2”.

Vi kommer att använda oss av olika typer av villkor som skall uppfyllas för att datorn skall göra dessa olika typer av val.

Så skriver man en if sats i javascript

En förutsättning för att vi skall kunna skriva de allra första enkla if satserna är att du känner till datatypen booleans. En boolean
som kan vara antingen true (sann) eller false (falsk). Booleans är en så kallad datatyp precis som en sträng eller ett tal men med skillnaden att den bara kan vara antingen sann eller falsk.

Nedan visar vi ett exempel på en if sats i javascript där vi kontrollerar om en variabel är sann eller falsk. Vi går igenom koden nedanför exemplet.

var happy = true;

if (happy) {
  console.log(”Jag är glad”);
} else {
  console.log(”Jag är ledsen”);
}

> ”Jag är glad”

 • Här definierar vi först en variabel som är en boolean och sätter den lika med true.
 • Vi skriver sedan en if sats där vi sätter villkoret i en parentes efter if. Här kollar vi om variabeln är true.
 • Sedan skriver vi måsvingar (curly braces) där vi skriver den kod som skall köras om villkoret stämmer.
 • Vi skriver sedan else och måsvingar och mellan dessa skriver vi det som skall hända om inte villkoret stämmer.

Kommentarer

Anna Könberg

Övning rad 3: ?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Vad tänker du på i övningen där?


Endast Premium-användare kan kommentera.