...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 2a
 /   Andragradsfunktioner

Kapiteltest - Andragradsfunktioner Ma2a

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

X-uppgifter (13)

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Beräkna $f\left(5\right)$ƒ (5) om $f\left(x\right)=16-x^2$ƒ (x)=16x2 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP

  Lovisa har ritat ut andragradsfunktionerna $f$ƒ  och $g$g i sin grafritande räknare utan att ställa in axlarna på räknaren. Du menar att man ändå kan ange antalet nollställen. Beskriv hur och ange antalet nollställen till $f$ƒ  och $g$g.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Vilka koordinater har maximipunkten?

  Svara på formen (x, y)

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Med Eddler Premium får du:
  800+ videolektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Är du ny här? Med Eddler Premium får du:
  800+ videolektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Ett av alternativen visar en andragradsfunktion, vilken?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 2
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Figuren visar grafen till funktionen $f\left(x\right)=x^2+c$ƒ (x)=x2+c.

  a) Bestäm $c$c med hjälp av figuren.

  b) Ange funktionens nollställen med hjälp av figuren.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Ange symmetrilinjens ekvation till den utritade andragradsfunktionen. 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Bestäm funktionens största värde.

   $y=3x-x^2$y=3xx2 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (5/2/1)
  E C A
  B 1
  P
  PL 2 2
  M 1
  R 2
  K
  M NP

  Funktionen  $f\left(x\right)=120x^2-5\text{ }760x+64\text{ }800$ƒ (x)=120x25 760x+64 800 visar hur värdet på en ny båt förändras med tiden.  $f\left(x\right)$ƒ (x) är båtens värde $x$x  antal år efter inköpet.

  a) Bestäm $f\left(0\right)$ƒ (0) och tolka resultatet.

  b) Bestäm $f\left(10\right)$ƒ (10) och tolka resultatet.

  c) Bestäm  $f\left(x\right)=30\text{ }000$ƒ (x)=30 000 och tolka resultatet.

  d) Modellen är orimligt för vissa $x$x-värden. Ange definitionsmängden för $f\left(x\right)$ƒ (x) och motivera med några ord hur du bestämt den.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/3/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 2
  R
  K 1
  M NP

  Ett museum har fått tillstånd att prova en gammal kanon genom att skjuta en kula ut i en stor sjö. Tyvärr lyckas de träffa en gammal fyr. 

  Kulans bana kan beskrivas med funktionen $y=-0,0003x^2+0,16x+0,5$y=0,0003x2+0,16x+0,5  där $y$y är kulans höjd i meter över sjön och $x$x är avståndet i meter från kanonens mynning.

  Hur långt från kanonen befinner sig fyren om kulan träffar fyren på $0,4$0,4 meters höjd från sjön?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1 2
  M
  R
  K
  M NP

  I figuren visas två rektanglar. Bestäm den största möjliga arean som de två trianglarna kan ha tillsammans. 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/1)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1 1
  K
  M NP

  Undersök antalet skärningspunkter mellan de två funktionerna  $f\left(x\right)=x^2+k$ƒ (x)=x2+k  och  $g\left(x\right)=-x^2+c$g(x)=x2+c med avseende på konstanterna $k$k och $c$c

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/2)
  E C A
  B 1 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP

  Den utritade andragradsfunktionen $y=f\left(x\right)$y=ƒ (x) går genom origo och har symmetrilinjen $x=-9$x=9.  

  a) Ange funktionens nollställen.

  b) För en annan funktion $h$h gäller att $h=3\cdot f\left(x\right)$h=3·ƒ (x)

  För vilka $x$x gäller att $h>f$h>ƒ   ? 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/2)
  E C A
  B
  P
  PL 1 1
  M
  R 1 1
  K
  M NP

  För en andragradsfunktion $f$ƒ  gäller att  $f\left(x\right)=ax^2+2x-6$ƒ (x)=ax2+2x6 där $a$a är en konstant.

  a) Visa att funktionen alltid går genom punkten $\left(0,\text{ }-6\right)$(0, 6) oavsett vilket värde $a$a antar. 

  b) För vilket/vilka värden på $a$a har  $f$ƒ   endast ett nollställe? 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Fullständiga förklaringar
Ett modernt läromedel för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se