...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 2b
 /   Nationellt prov Ma2b HT 2013

Nationellt prov Matematik 2b ht 2013 DEL D

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

X-uppgifter (9)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 3
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Linnea ska lösa följande matematikuppgift:

  Linnea ställer upp följande korrekta ekvationssystem för att lösa uppgiften:

  $\begin{cases} x=7y \\ x+y=2936 \end{cases} $

  a) Vad står $x$x för i Linneas ekvationssystem?

  b) Lös Linneas ekvationssystem och ange hur många män respektive kvinnor det fanns i publiken.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Substitutionsmetoden Additionsmetoden
  Liknande uppgifter: Algebra Linjära ekvationssystem
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 3 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Benjamin har lagt märke till att volymen av toalettartiklar står angivna både i milliliter (ml) och i den amerikanska enheten fluid ounces (fl oz).
  Benjamin läser på en flaska rakvatten och en flaska schampo och gör en värdetabell, se nedan.

  Benjamin menar att han med hjälp av värdetabellen kan hitta ett samband mellan de två volymenheterna. Han prickar in värdena som två punkter i ett koordinatsystem och drar en linje genom dem.

  a) Använd värdena i tabellen och bestäm ekvationen för Benjamins linje.

      Svara exakt på formen $y=kx+m$y=kx+m 

  b) Använd ekvationen i uppgift a) och beräkna hur många milliliter det borde stå på en flaska med volymen $4,0$4,0  fluid ounces.

  c) Det finns en brist i Benjamins samband. Ge ett exempel på en volym $x$x fluid ounces där Benjamins samband inte fungerar.

      Motivera.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/0/0)
  E C A
  B 2
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Tabellen nedan visar stickprovsvärden för två olika statistiska material.

  Medelvärdet och medianen är $13$13 för både stickprov A och stickprov B.

  a) Bestäm variationsbredd och standardavvikelse för stickproven A respektive B

  b) Förklara eventuella skillnader mellan stickproven A och B med hjälp av de olika statistiska måtten.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Standardavvikelse statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 2
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En bostadsrätt köptes i juni år 2000 för $850\text{ }000$850 000 kr. I juni år 2011 såldes den för $1,6$1,6 miljoner kr.

  Anta att den årliga procentuella värdeökningen har varit lika stor under hela tidsperioden. Beräkna den årliga procentuella värdeökningen för bostadsrätten.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/1/1)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 2 1 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  För en rät linje gäller följande villkor:

  • riktningskoefficienten  $k>0$k>0 

  • linjen går genom punkten  $P\left(3,\text{ }5\right)$P(3, 5) 

  a) Undersök om linjen kan gå genom punkten $\left(6,\text{ }4\right)$(6, 4) 

  b) Det finns många punkter $Q$Q sådana att en linje genom $P$P och $Q$Q får en positiv riktningskoefficient. Undersök vilka värden $Q$Q:s koordinater $x$x och $y$y ska ha för att villkoren ovan ska gälla.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Räta linjens ekvation
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1 2
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En traktors bränsleförbrukning beror bland annat på traktorns hastighet.

  Under vissa förhållanden kan en traktors bränsleförbrukning beskrivas med modellen

   $B\left(v\right)=0,0010v^2-0,04v+0,92$B(v)=0,0010v20,04v+0,92           $v>0$v>0 

  där $B$B (liter/km) är bränsleförbrukningen och $v$v (km/h).

  a) Beräkna traktorns bränsleförbrukning vid hastigheten $10$10 km/h.

  b) Bestäm den lägsta bränsleförbrukning traktorn kan ha enligt modellen.

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Största och minsta värde
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/3/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Nedanstående tabell och diagram visar antal häckande storkar respektive antal
  nyfödda barn i Västtyskland mellan åren 1965 och 1978.

  Nationellt prov Ma2c ht13 uppgift 22

  a) Bestäm ett linjärt samband mellan antal nyfödda barn i tusental, $y$y, och antal
  häckande storkar, $x$x.

  b) Korrelationen mellan $x$x och $y$y är $0,99$0,99 . Simon drar slutsatsen att det finns ett starkt orsakssamband mellan antal nyfödda barn i tusental och antal häckande storkar i Västtyskland.

  Har Simon rätt? Motivera ditt svar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Regressionsanalys med Geogebra
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/4)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 3
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Figurerna nedan visar en travbana. Banan där hästarna springer är $800$800 m lång. Området innanför banan har formen av en rektangel och två halvcirklar och har arean $43\text{ }000$43 000 m$^2$2.

  Bestäm halvcirklarnas radie $r$r.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra Geometri
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 2
  K
  M NP INGÅR EJ

  Triangeln $ABC$ABC är inskriven i en cirkel med medelpunkten $M$M. Sträckan $AC$AC är lika lång som cirkelns radie. Vinkeln $BAC=40^{\circ}$BAC=40, se figur.

  Bestäm vinkeln $v$v

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Geometriska bevis Randvinkelsatsen
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se