Kapiteltest - Andragradsfunktioner Ma2b – Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Kapiteltest - Andragradsfunktioner Ma2b

Om provet

Kategori: Kapiteltest

Tid: 80 minuter

Hjälpmedel: Formelblad & Grafräknare

I det här kapiteltest kan du som elev testa dina kunskaper på området andragradsfunktioner tillhörande Ma2b. Kapiteltestet behandlar kunskaper om egenskaper hos andragradsfunktioner, konstruktion av grafen samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala verktyg.

 • 1.

  Beräkna $f\left(5\right)$ƒ (5) om $f\left(x\right)=16-x^2$ƒ (x)=16x2 

  Svar:
  (1/0/0
 • 2.

  Lovisa har ritat ut andragradsfunktionerna $f$ƒ  och $g$g i sin grafritande räknare utan att ställa in axlarna på räknaren. Du menar att man ändå kan ange antalet nollställen. Beskriv hur och ange antalet nollställen till $f$ƒ  och $g$g.

  (2/0/0
 • 3.

  Vilka koordinater har maximipunkten?

  Svara på formen (x, y)

  Svar:
  (1/0/0
 • 4.

  Ett av alternativen visar en andragradsfunktion, vilken?

  • $y=\frac{1}{x}+x$
  • $x^2+6x-9=10$
  • $y=3-x^2$
  • $x^2-2x-8$
  (1/0/0
 • 5.

  Figuren visar grafen till funktionen $f\left(x\right)=x^2+c$ƒ (x)=x2+c.

  a) Bestäm $c$c med hjälp av figuren.

  b) Ange funktionens nollställen med hjälp av figuren.

  (2/0/0
 • 6.

  Ange symmetrilinjens ekvation till den utritade andragradsfunktionen. 

  (1/0/0
 • 7.

  Bestäm funktionens största värde.

   $y=3x-x^2$y=3xx2 

  (2/0/0
 • 8.

  Bestäm den andragradsfunktion på formen $f\left(x\right)=ax^2+bx+c$ƒ (x)=ax2+bx+c som har nollställen i $\left(-6,\text{ }0\right)$(6, 0)  och $\left(4,\text{ }0\right)$(4, 0) och minimipunkt i $\left(-1,\text{ }-10\right)$(1, 10).

  (0/3/0
 • 9.

  Den utritade andragradsfunktionen $y=f\left(x\right)$y=ƒ (x) går genom origo och har symmetrilinjen $x=-9$x=9.  

  a) Ange funktionens nollställen.

  b) För en annan funktion $h$h gäller att $h=3\cdot f\left(x\right)$h=3·ƒ (x)

  För vilka $x$x gäller att $h>f$h>ƒ   ? 

  (1/0/2
 • 10.

  I figuren visas två rektanglar. Bestäm den största möjliga arean som de två trianglarna kan ha tillsammans. 

  (1/2/0
 • 11.

  Ett museum har fått tillstånd att prova en gammal kanon genom att skjuta en kula ut i en stor sjö. Tyvärr lyckas de träffa en gammal fyr. 

  Kulans bana kan beskrivas med funktionen $y=-0,0003x^2+0,16+0,5$y=0,0003x2+0,16+0,5  där $y$y är kulans höjd i meter över sjön och $x$x är avståndet i meter från kanonens mynning.

  Hur långt från kanonen befinner sig fyren om kulan träffar fyren på $0,4$0,4 meters höjd från sjön?

  (0/3/0
 • 12.

  För en andragradsfunktion $f$ƒ  gäller att  $f\left(x\right)=ax^2+2x-6$ƒ (x)=ax2+2x6 där $a$a är en konstant.

  a) Visa att funktionen alltid går genom punkten $\left(0,\text{ }-6\right)$(0, 6)  oavsett vilket värde $a$a antar. 

  b) För vilket/vilka värden på $a$a har  $f$ƒ   endast ett nollställe? 

  (1/1/2
 • 13.

  Undersök antalet skärningspunkter mellan de två funktionerna  $f\left(x\right)=x^2+k$ƒ (x)=x2+k  och  $g\left(x\right)=-x^2+c$g(x)=x2+c med avseende på konstanterna $k$k och $c$c

  (0/2/1
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: