...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Fysik 2
 /   Elektromagnetisk vågrörelse och Ljus

Dubbelspalt och gitter

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Fredrik Vislander
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Inför den här lektionen är det bra om man har kollat in lektionen om Interferens mellan vågor från två punktkällor i kapitlet om mekaniska vågor samt föregående lektion om Vågmodellen för ljus.

Ljus uppvisar vågegenskaper

Vi har ju då i tidigare lektioner sett att ljus uppvisar vågegenskaper, dels reflektion och brytning, men även diffraktion och interferens. Bl.a. tittade vi översiktligt på det s.k. dubbelspaltsexperimentet där man låter exempelvis rött laserljus falla mot ett hinder med två smala spalter i. Laserljus är ljus med en bestämd våglängd, s.k. monokromatiskt ljus. Det är alltså inte en blandning av olika våglängder som t.ex. vitt ljus.

Principskissen här visar experimentet sett uppifrån. Spalterna fungerar då som två punktkällor som är fas. En sträcka längre fram finns en skärm som registrerar ljuset som tar sig igenom spalterna. I figuren visas framsidan av skärmen uppåt men den är egentligen riktad mot spalterna.

Eftersom det uppstår ett interferensmönster på skärmen, dvs. vi får omväxlande ljusa och mörka partier, s.k. maxima och minima, precis som för mekaniska vågor, så kan vi dra slutsatsen att ljus också verkar vara en vågrörelse.

Att det bildas ett interferensmönster beror på att vågorna från respektive spalt färdas olika långt innan de träffar skärmen. De kan då antingen kan vara i fas, dvs. att två vågtoppar eller två vågdalar möts och förstärker varandra, vilket ger ljusa områden på skärmen, alternativt ur fas, dvs. att en vågtopp möter en vågdal och därmed släcker ut varandra, vilket ger mörka områden på skärmen.

Analys av dubbelspaltexperimentet Premium

Vi ska titta lite noggrannare på detta och se om vi kan lista ut exakt var det bildas maxima och minima. Vi förenklar figuren och ritar in en symmetrilinje vid centralmax. Spalterna ser vi som punktkällor och kallar dem för $S_1$S1 respektive $S_2$S2 och avståndet mellan dem för $d$d. Avståndet från spalterna till skärmen betecknar vi med $l$l och avståndet från centralmax till en godtycklig punkt $P$P på skärmen för $y$y. Till sist betecknar vi avståndet från spalterna till en godtycklig punkt $P$P  på skärmen för $s_1$s1 respektive $s_2$s2 samt vinkeln mellan symmetrilinjen som utgår från mittpunkten mellan spalterna till punkten $P$P  för $\theta$θ.

För att det ska bildas konstruktiv interferens i punkten $P$P, dvs. ett maxima, krävs att vägskillnaden delta $\bigtriangleup s=s_2-s_1$s=s2s1 från vågkällorna till skärmen är ett helt antal våglängder. Dvs.  $\bigtriangleup s=n\text{λ}$s=nλ,  där $n$n anger vilket maxima det handlar om, $n=0$n=0 är centralmax,  $n=1$n=1 är första maxima osv, dvs. $n\ge0$n0.

För att det istället ska bildas destruktiv interferens i punkten $P$P så krävs att vägskillnaden $\bigtriangleup s$s är udda antal halva våglängder, dvs. $\frac{\text{λ}}{2}$λ2 $\frac{3\text{λ}}{2}$3λ2  $\frac{5\text{λ}}{2}$5λ2 , osv… Detta kan vi skriva som $\bigtriangleup s=\left(n-\frac{1}{2}\right)\text{λ}$s=(n12 )λ, där $n\ge1$n1 .

För att hitta ett utryck för $\bigtriangleup s$s så zoomar vi in på området kring spalterna. Vi ser att det är lite längre från S2 till P än från S1 och vägskillnaden deltas är markerat i figuren.

Om vi gör antagandet att skärmen är mycket långt från spalterna dvs. att  $l$l >> $d$d så kan strålarna från $s_1$s1 respektive $s_2$s2 anses vara parallella. Detta gör att vi kan approximera triangeln i figuren som rätvinklig och sträckan deltas motsvarar den kortare kateten i triangeln.

Med lite geometri ser vi att vinkeln $\theta$θ är den spetsiga vinkeln i tringeln och med lite trigonometri får vi att deltas då kan skrivas $\bigtriangleup s=d\cdot\sin\theta$s=d·sinθ.

Ersätter vi $\bigtriangleup s$s i vilkoren för ljusmaxima och ljusminima så får vi $d\cdot\sin\theta=n\text{λ}$d·sinθ=nλ för maxima och $d\cdot\sin\theta=\left(n-\frac{1}{2}\right)\text{λ}$d·sinθ=(n12 )λ för minima.

Villkor för maxima och minima i dubbelspalt Premium

Maxima

 $d\cdot\sin\theta=n\text{λ}$d·sinθ=nλ

 $n\ge0$n0 

Minima

$d\cdot\sin\theta=\left(n-\frac{1}{2}\right)\text{λ}$d·sinθ=(n12 )λ

 $n\ge1$n1 

$d$d är avståndet mellan spalterna, $\theta$θ är vinkeln mellan symmetrilinjen och det maxima eller minima man är intresserad av och $n$n är ordningstalet för det maxima eller minima man är intresserad av.

 

Exempel

Laserljus skickas mot en dubbelspalt enligt figuren och i punkten $P$P får vi 4:e ordningens maximum. Avståndet mellan spalterna är $0,12$0,12 mm, från spalterna till skärmen är det $6,0$6,0 m och från centralmax till punkten $P$P längs med skärmen är det $13$13 cm. Beräkna laserljusets våglängd.

Lösning

Eftersom det handlar om ett maxima så vill vi använda sambandet $d\cdot\sin\theta=n\text{λ}$d·sinθ=nλ.

Vi löser ut våglängden och insratt vi behöver veta vinkeln $\theta$θ.

 $\text{λ}=\frac{d\cdot\sin\theta}{n}$λ=d·sinθn  

Om vi tittar i figuren ser vi att avstånden $y$y och $l$l bildar katetrar i en rätvinklig triangel och vi kan ställa upp $\tan\theta=\frac{y}{l}$tanθ=yl .
Vi löser ut vinkeln och sätter in värden:

 $\theta=\tan^{-1}\left(\frac{0,13}{6,0}\right)\approx1,24^{\circ}$θ=tan1(0,136,0 )1,24 

Vi får att vinkeln är ca 1,24 grader.

Nu kan vi beräkna våglängden. Vi sätter in $\theta=1,24^{\circ}$θ=1,24 $d=0,12$d=0,12 mm och $n=4$n=4 i sambandet:

 $\text{λ}=\frac{d\cdot\sin\theta}{n}=\frac{0,12\cdot10^{-3}\cdot\sin1,24^{\circ}}{4}\approx6,50\cdot10^{-7}$λ=d·sinθn =0,12·103·sin1,244 6,50·107

och får att våglängden är ca $6,50\cdot10^{-7}$6,50·107 m vilket vi kan uttrycka som $650$650 nm, dvs. rött synligt ljus.

Vi ser även att vi allmänt kan uttrycka sträckan $y$y som $y=l\cdot\tan^{-1}\theta$y=l·tan1θ

Svar

Våglängden är ca $650$650 nm.

Gitter Premium

För att kunna mäta våglängder mer noggrant så kan man förstärka effekten hos dubbelspaltexperimentet genom att istället för att använda två spalter i stället använda ett s.k. gitter. Ett gitter är en tunn skiva som innehåller väldigt många tunna spalter som är placerade på ett jämnt avstånd $d$d från varandra. Det kan röra sig om att istället för två spalter så har ett gitter exempelvis $1000$1000 spalter/mm. Avståndet $d$d mellan spalterna kallas i det här avseendet för gitterkonstanten. Laserljuset träffar alla spalterna samtidigt och de agerar nu som en stor mängd vågkällor som är i fas. En fördel med detta är att vi nu får mycket skarpare maxima och kan därmed göra noggrannare mätningar. 

Man kan enkelt visa att villkoren för maxima när det gäller gitter ser likadant ut som för en dubbelspalt, med den skillnaden att $d$d nu motsvarar gitterkonstanten, alltså avståndet mellan två intilliggande spalter i gittret. Sambandet kallas nu för ”Gitterformeln” och fungerar likadant som för dubbelspalt.

Villkor för maxima med gitter Premium

”Gitterformeln”

 $d\cdot\sin\theta=n\text{λ}$d·sinθ=nλ

 $n\ge0$n0 

$d$d är avståndet mellan spalterna, $\theta$θ är vinkeln mellan symmetrilinjen och det maxima man är intresserad av och $n$n är ordningstalet för det maxima man är intresserad av.

 

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (3)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ett gitter har en gitterkonstant på $2,5$2,5 μm. Hur många spalter per mm är detta?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Under en fysiklaboration lyses röd laser  ($\text{λ}=650$λ=650 nm) mot en dubbelspalt som har ett spaltavstånd på 0,18 mm. På en skärm 2,8 m framför dubbelspalten syns ett interferensmönster och i figuren nedan ser vi första ordningens maxima utmarkerad i punkten $P$P. Beräkna avståndet mellan punkten $P$P och centralmax (markerat med $y$y i figuren). Svara i cm.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Laserljus skickas mot en dubbelspalt enligt figuren och i punkten $P$P får vi 3:e ordningens maximum. Avståndet mellan spalterna är $0,10$0,10 mm, från spalterna till skärmen är det $3,2$3,2 m och vinkeln $\theta$θ mellan centralmax och punkten $P$P  är $1,03^{\circ}$1,03. Beräkna laserljusets våglängd. Svara i hela nanometer.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

c-uppgifter (4)

 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Laserljus med en våglängd på 680 nm skickas mot ett gitter med 400 spalter/mm. Hur många ljusmaximum bildas?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I den här uppgiften har vi laserljus som träffar ett gitter med gitterkonstanten $1,50\text{ }\text{μ}m$1,50 μm . Vinkeln mellan centralmax och andraordningens maxima är $50,7^{\circ}$50,7 . Beräkna avståndet mellan de båda första ordningens maxima, markerat med $A$A i figuren. Svara i meter med två värdesiffror.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Laserljus träffar ett gitter med en gitterkonstant på $2,5\cdot10^{-6}$2,5·106 m. På en skärm $3,0$3,0 m från gittret bildas ett interferensmönster. Vinkeln mellan centralmax och andra ordningens maxima är $26,1^{\circ}$26,1.
  Beräkna vinkeln mellan centralmax och första ordningens maxima. Svara med en decimal.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Laserljus skickas mot en dubbelspalt enligt figuren och i punkten P får vi 2:e ordningens maximum. Avståndet mellan spalterna är $0,10$0,10 mm, från spalterna till skärmen är det $4,0$4,0 m och från centralmax till punkten $P$P längs med skärmen är det $4,0$4,0 cm. Beräkna laserljusets våglängd. Svara i hela nanometer.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se