...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik
  Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Prova gratis Skaffa Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
Matematik 2
 /   Statistik

Statistik - Undersökning, population, urval

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video

När man jobbar med statistik och statistiska undersökningar är ett antal begrepp viktiga. Denna lektion behandlar några av dessa bland annat population, urval och stickprov.

Så fungerar population, urval och stickprov

Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium?
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
 • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova gratis i 14 dagar. Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
89 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.

Man genomför statistiska undersökningar för att få mer information om t.ex. en grupp människor, djur eller för att jämföra tekniska maskiner. Det finns då en hel del begrepp att känna till för att kunna behärska det statistiska språket och enklare kunna hantera beräkningar. Här går vi kortfattat igenom dessa begrepp:

Population – Den grupp av människor, djur eller maskiner o.s.v. som man vill undersöka.

Stickprov – Den mindre grupp som man väljer ut ur populationen och som får ingå i undersökningen. För att undersökningen ska ge ett så korrekt resultat som möjligt så ska stickprovet vara en grupp som skall representera hela populationen. Stickprovet ska vara representativt för populationen.

Urval – Den metod man använder för att plocka ut stickprovet. Det finns flera olika sätt att göra urval på. Bland annat slumpmässigt urval, obundet slumpmässigt urval och stratifierat urval.

Felkällor – Olika saker som kan påverka så att resultatet blir missvisande (fel) vid en statistisk undersökning. Exempelvis bortfall och mätfel.

Exempel i videon

 • På en stor arbetsplats har man bestämt sig  för att göra en enkätundersökning om vad de anställda tycker om ledningen. Det arbetar $\text{2080 }$2080  stycken på arbetsplatsen och av dessa är $995$995 män och $1081$1081 kvinnor. Det görs ett stickprov med ett slumpmässigt urval där var fjärde av alla som jobbar får delta. Besvara utifrån detta följande:
  Vilken är populationen? Hur många ingår i stickprovet? Hur många kvinnor har möjlighet att bli valda till urvalet? Vilka felkällor kan förekomma?
 • I en förening för kolonilotter skall en enkätundersökning göras om vad medlemmarna tycker om att alla träd över $4$4 m måste sågas ned. Det finns $680$680 medlemmar i föreningen varav $40\%$40% är män. Hur skall ett urval på var fjärde person i föreningen göras för att det skall vara representativt för antalet män och kvinnor?

Kommentarer

Julia Elm

Hej! Uppgift 6 är svårtolkad, då man inte vet hur många dagar månaden består av. ”Alla dagar” misstolkas lätt också då det är oklar om ni menar, alla arbetsdagar eller alla dagar i månaden?

  Anna Admin (Moderator)

  Hej Julia. Jag har nu ändrat så att det står ”varje dag i april” och hoppas datt det ska bli tydligare. Tack för ditt påpekande och lycka till men matematiken!

nti_ma2

av 2080 st anställda är 995 män och 1081 kvinnor, vad är dom 4 övriga för något?…. 🙂

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, bra fråga. Såklart har det blivit ett fel i videon där, tack för att du påpekade det. Det skall ordnas så fort som möjligt.

nti_ma2

Det är ju helt och hållet orimligt att anta någon åsikt från de som inte svarat på en enkät eller ens blivit tillfrågade.

Det rimliga sättet att räkna är att utav de 125 svar man fick var 55 positiva till att ha kvar regeln, dvs 44%.


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (6)

 • 1. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Man plockar slumpmässigt ut $40$40 stycken fotbollsspelare ur Allsvenskan för att undersöka deras matvanor.

  Vilken är populationen?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Man plockar slumpmässigt ut $40$40 stycken fotbollsspelare ur Allsvenskan för att undersöka deras matvanor.

  Vilka ingår stickprovet?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Matematikvideo gör en reklamkampanj på ett nätbaserat socialt nätverk. $50\text{ }000$50 000 slumpmässigt utvalda besökare på sajten får upp reklamen i sitt flöde. Antalet användare av sajten är $2,3$2,3 miljoner.

  Hur stort är stickprovet?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
 • 4. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Man genomför en enkätundersökning på en skola om elevernas datorspelsvanor.
  Det går $426$426 elever på skolan varav $194$194 är killar.

  Hur många tjejer skall man välja ut till ett stickprov på $100$100 elever om urvalet skall vara stratifierat?

  Avrunda och svara med heltal.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  En fabrik tillverkar $30\text{ }000$30 000 batterier per dygn. Man har gjort ett stickprov vid ett upprepat antal gånger på $2000$2000 st batterier för att undersöka kvaliteten på batterierna, och har då funnit att i genomsnitt är $2$2 av de $2000$2000 felaktiga.

  Hur många felaktiga batterier kan man förvänta sig levereras under en månads tid om produktionen är i gång varje dag i april?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel
  (2/0/0)
  ECA
  B1
  P1
  PL
  M
  R
  K

  I en klubb med $450$450 medlemmar är $60\%$60% kvinnor. Hur många män bör ingå i ett urval som motsvarar $10\%$10% av populationen, om man vill göra ett proportionellt stratifierat urval, alltså ett urval som speglar förhållandet mellan antalet kvinnor och män?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (2)

 • 7. Premium

  Rapportera fel
  (0/2/0)
  ECA
  B
  P1
  PL1
  M
  R
  K

  Man har just genomfört en internutbildning på en företag som handlade om företagets nya rapporteringssystem.

  En enkät kring dagen skickades ut till alla anställda. Företaget har $24$24personer i chefspositioner och $820$820 övriga anställda. Man får in enkäten från knappt $19\%$19% av personalen. Alla personer i chefsposition svarade på enkäten.

  Hur stor andel av de anställda som inte är i chefsposition svarade på enkäten? 

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel
  (0/2/0)
  ECA
  B
  P
  PL1
  M
  R1
  K

  Av de $2500$2500 personer som sökt hjälp mot allergi under senaste året fick man fram resultatet att $16\%$16% var laktosintoleranta och $75\%$75% varken laktos- eller glutenintoleranta.

  Hur stort är intervallet av potentiellt glutenintoleranta i Sverige, om vi räknar med att befolkningen är $9\text{ }600\text{ }000$9 600 000 personer, enligt detta resultat?

  Dela med lärare
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.