...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Fysik 2
 /   Kvantfysik

Wiens förskjutningslag och Stefan - Boltzmanns lag

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Fredrik Vislander
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video

Vi har i tidigare lektioner talat absolut svarta kroppar och att detta är teoretiska objekt som tänks absorbera all infallande strålning. En viktig egenskap hos svartkroppar är att det inte spelar någon roll vad svartkroppen är gjord av eller hur stor densiteten är, den emitterade strålningen från en svartkropp beror ENDAST på dess temperatur och kallas svartkroppsstrålning.

Vi tittade också på Plancks lag som då är ett samband mellan temperaturen, emittansen och våglängderna hos den emitterade strålningen från en svartkropp vilket ger grafen ovan. Eftersom den emitterade strålningen från en svartkropp endast beror på temperaturen så ger varje temperatur en separat kurva.

Arean under kurvan motsvarar den totala emittansen, dvs. hur mycket strålning som objektet emitterar per tid och area och vi ser att ju högre temperatur objektet har desto mer strålning emitterar objektet. Det finns ett samband som kopplar samman emittansen med temperaturen hos en svartkropp som kallas Stefan – Boltzmanns lag. 

Stefan – Boltzmanns lag

 $M=\text{σ}T^4$M=σT4 

där,

 $M=$M=Emittans, $T=$T=Temperatur i kelvin,  $\text{σ}=5,67\cdot10^{-8}\text{ }\frac{W}{m^2K^2}$σ=5,67·108 Wm2K2    

Sambandet kopplar samman emittansen och temperaturen hos en svartkropp

 

Sambandet säger alltså att emittansen $M$M från en svartkropp är proportionell mot temperaturen upphöjt till $4$4. Konstanten sigma är en uppmätt konstant. Vi ser att ett objekt med dubbelt så hög temperatur har 16 ggr så hög emittans. Dvs. emittansen har ett mycket kraftigt temperaturberoende.

Exempel

En glödlampa har en effekt på $60$60 W. Glödtråden i lampan har en längd på $2,5$2,5 cm och en diameter på $0,5$0,5 mm. Om vi approximerar att glödtråden har en emittans som är $80\%$80% av en svartkropps, vad är då glödtrådens temperatur?

Lösning

Vi börjar med att beräkna hur mycket strålning glödtråden emitterar om den vore en absolut svart kropp. Vi kan då använda sambandet $M=\frac{P}{A}$M=PA . Men vad är arean? Vi har fått glödtrådens längd och diameter. Vi kan ju tänka oss glödtråden som en tunn cylinder och en sådan har en mantelarea som ges av $2\pi r\cdot l$2πr·l , där $l$l är glödtrådens längd och $r$r är glödtrådens radie. Vi sätter in det i uttrycket för emittansen och sätter in värden. Kom ihåg att radien ju är halva diametern.

 $M=\frac{P}{A}=\frac{P}{2\pi r\cdot l}=\frac{60}{2\pi\cdot\left(\frac{0,5\cdot10^{-3}}{2}\right)\cdot0,025}\approx1,5\cdot10^6\text{ }\frac{W}{m^2}$M=PA =P2πr·l =602π·(0,5·1032 )·0,025 1,5·106 Wm2  

Nu ska vi koppla detta till temperaturen och då använder vi Stefan-Boltzmans lag. Men nu ska vi komma ihåg att approximationen var att glödtråden endast strålar som $80\%$80% av en svartkropp, så vi måste multiplicera emittansen med $0,80$0,80.

 $0,80M=\text{σ}T^4$0,80M=σT4 

Nu löser vi ut temperaturen..

 $T=\sqrt[4]{\frac{0,80M}{\text{σ}}}=\sqrt[4]{\frac{0,80\cdot1,5\cdot10^6}{5,67\cdot10^{-8}}}\approx2200$T=40,80Mσ =40,80·1,5·1065,67·108 2200 K

Svar

Glödtråden har en temperatur på ca 2200 K.

Wiens förskjutningslag

 $\text{λ}_{max}\cdot T=a$λmax·T=a 

där,

 $\text{λ}_{max}$λmax är den våglängd där emittansen från en svartkropp har sitt maximum, $T$T är temperaturen i kelvin och $a$a är en konstant, $a=2,90\cdot10^{-3}$a=2,90·103 Km.   

Sambandet knyter samman temperaturen och den våglängd där en svartkropps emittans har sitt maximum.

 

Exempel

Vi tittar på samma glödtråd som i föregående exempel men nu ska vi ta reda på vid vilken våglängd som glödtråden har sin maximala emittans.

Lösning

Vi använder Wiens förskjutningslag. Vi har ju temperaturen och $a$a är ju en konstant så vi löser ut $\text{λ}_{max}$λmax och sätter in värden (notera att även om vi skriver det avrundade värdet på temperaturen i uträkningen så använder vi det exakta värdet som vi förhoppningsvis har kvar i miniräknaren sedan förra exemplet).

 $\text{λ}_{max}\cdot T=a\Rightarrow\text{λ}_{max}=\frac{a}{T}=\frac{2,90\cdot10^{-3}}{2200}\approx1300$λmax·T=aλmax=aT =2,90·1032200 1300 nm 

Tittar vi på grafen till Plancks strålningslag så ser vi att detta kan vara rimligt. Vi ser även att det allra mesta av strålningen från glödtråden inte är i det synliga området utan i IR-området, dvs. strålningen avges mestadels som värme, inte synligt ljus.

Svar

Glödtråden emitterar som mest vid våglängden $1300$1300 nm.

Omvandla mellan Celsius och Kelvin

I detta avsnitt använder vi att 

 $T_k=T_c+273$Tk=Tc+273 

när vi löser uppgifter, där $T_k$Tk är temperaturen i Kelvin och $T_c$Tc är temperaturen i Celsius.

 

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (5)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En varm spisplatta har en diameter på $18$18 cm och en temperatur på $800\text{ }^{\circ}C$800 C. Hur stor effekt strålar ut från ytan?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En absolut svart kropp har en temperatur på 3500 $^{\circ}C$C. Hur stor är emittansen?

  Svara i $\frac{MW}{m^2}$MWm2  med tre värdesiffror.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ett varmt objekt som kan approximeras som en absolut svart kropp har följande Planckkurva (dvs. emittans som funktion av våglängd). Vilken temperatur har objektet?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Solen kan approximeras som en svartkropp. Om den utstrålade effekten från solen är $4,0\cdot10^{26}$4,0·1026  W och solens radie är $0,7\cdot10^6$0,7·106 km, vad är då solens yttemperatur? Svara i kelvin med två värdesiffror.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Om solen kan approximeras som en svartkropp med en yttemperatur på ca 5780 K, vid vilken våglängd har solen sin maximala intensitet? Svara i nm med 3 värdesiffror.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (1)

 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En glödlampa har en effekt på $75$75 W. Glödtråden i lampan har en längd på $3,0$3,0 cm och en diameter på $0,35$0,35 mm. Om vi approximerar att glödtråden har en emittans som är $75$75 % en svartkropps, vad är då glödtrådens temperatur? Svara i kelvin med två värdesiffror.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se