...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 2c
 /   Algebra, Exponentialfunktioner och Potensfunktioner

Kapiteltest - Exponential- och Potensfunktioner Ma2c

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

X-uppgifter (12)

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Lös följande ekvationer. 

  a) $x^8=120$x8=120 

  b)  $2^x=9$2x=9 

  Svara exakt

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/0/0)
  E C A
  B 1
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Förenkla till en potens.

  a)  $\frac{4^3\cdot4^5}{4^2}$43·4542  

  b)   $\left(3x^2\right)^{^2}$(3x2)2  

  c)   $6^{\frac{1}{2}}\cdot6^{\frac{1}{3}}$612 ·613  

  Endast svar krävs

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K 1
  M NP

  Huvudet på en snögubbe har volymen  $20\text{dm}^3$20dm3 

  Vilken är huvudets diameter?

  Svara med två värdesiffror

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
  • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 6000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Sedan endast 99 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 2 2
  M
  R
  K
  M NP

  Du och din vän köper samtidigt varsin liten etta när ni ska börja plugga. Några år senare har ni pluggat klart och ska sälja dem.

  a) Du köpte din lägenhet för  $350\text{ }000$350 000 kr. När du ska sälja den $5$5 år senare får du $470\text{ }000$470 000 kr för den. Vilken årlig procentuell ökning motsvarar det?

  b) Din vän köpte sin lägenhet för $270\text{ }000$270 000 kr, hur länge behöver hen bo kvar i den innan hen kan gå med samma förtjänst i kronor som du gjorde om vi antar att hen har samma årliga procentuella värdeökning som du hade?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B 1 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Nedan finner du sex olika tal, några av dem har samma värde, vilka?

  A.  $4^{-1}$41           B. $1^{100}$1100          C.  $\frac{4^5}{4^3\cdot4^2}$4543·42           D.   $\frac{1}{5^4}$154            E.   $5^2\cdot10^{-2}$52·102        F.  $100^1$1001         

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/3/1)
  E C A
  B 1
  P 1 2
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP

  Bestäm n i följande likheter

  a) $3^{n+1}=27$3n+1=27 

  b)  $4^n\cdot2^{3n}=8^{10}$4n·23n=810 

  c)  $5^{27}-5^{25}=2n\cdot5^{25}$527525=2n·525 

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/2/2)
  E C A
  B 1 1 1
  P 1 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Lös ekvationerna utan räknare

  a)  $\lg x=-2$lgx=2

  b)  $10^{\lg x}=x^2$10lgx=x2 

  c)  $\lg\sqrt{x}=3$lgx=3 

  d)  $\lg\left(x^2-2\right)-\lg\left(2x+6\right)=0$lg(x22)lg(2x+6)=0

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/2/1)
  E C A
  B
  P
  PL 1 2 1
  M
  R
  K
  M NP

  För en funktion  $f\left(x\right)$ƒ (x) gäller att  $f\left(5\right)=10$ƒ (5)=10 och  $f\left(8\right)=9$ƒ (8)=9 

  a) Bestäm  $f\left(x\right)$ƒ (x) om det rör sig om en linjär funktion 

  Svara exakt

  b) Bestäm  $f\left(x\right)$ƒ (x) om det rör sig om en exponentiell funktion

  Svara med tre värdesiffror

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/3/1)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M 2 1
  R
  K
  M NP

  Lös följande ekvationer

  a)  $\sqrt[3]{x}\cdot\sqrt{x}=243$3x·x=243 

  b)  $16^{\frac{x}{3}}+16^{\frac{x}{3}}+16^{\frac{x}{3}}=6$16x3 +16x3 +16x3 =6 

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/1)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M 1
  R
  K
  M NP

  Kol-14 är ett ämne som finns i alla levande organismer. När organismen dör börjar ämnet brytas ner och efter $5730$5730 år finns bara hälften av ämnet kvar. Vi säger att Kol-14 har halveringstiden $5730$5730 år. Detta faktum används bland annat för att åldersuppskatta olika arkeologiska fynd. Man mäter den andel Kol-14 som finns kvar i t.ex. ett träföremål och får då en uppskattning av hur gammalt det är genom att utgår från halveringstiden.

  Hur stor andel av den ursprungliga mängden Kol  $-14$14  bör vi hitta i ett träföremål som vi tror är $3000$3000 år gammalt?

  Svara i procent

   

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R 1
  K
  M NP

  Ljudnivån ( $L$L ) i en lokal mäts i decibel (dB) enligt följande formel  $L=10\cdot\lg\frac{I}{Io}$L=10·lgIIo  

  där $I$I är den fysiska ljudintensiteten och mäts i  $W/m^2$W/m2 och  $I_0$I0  är en konstant med värdet  $1\cdot10^{-12}W\text{ }/m^2$1·1012W /m2.

  a) Beräkna ljudintensiteten  $\left(I\right)$(I) vid vad som räknas som en smärtgräns för ljudnivån,  $120\text{ dB}$120 dB ?

  b) Hur mycket behöver ljudnivån minska i lokalen för ljudintensiteten ska halveras om ljudnivån är  $120\text{ dB}$120 dB  från början?

  Svara i procent 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP

  Ange värdet på  $\log_68$log68  om  $\log_612=a$log612=a ?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 800+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 6000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 99 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se