Nationellt prov Ma1c vt12 Del III – Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Nationellt prov Ma1c vt12 Del III

Om provet

Kategori: Prov

Tid: 120 minuter

Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad & Linjal

 • 1.

   $\sin v=0,5$sinv=0,5 

  a) Bestäm värdet av:  $2\text{ }\sin v$2 sinv 

  b) Bestäm värdet av:  $\sin2v$sin2v 
  (NpMa1c vt2012)

  Svar:
  (2/2/0
 • 2.

  I ett reklamblad fanns följande information.  I återbetalning ingår amortering, ränta m.m. Renée funderar på att låna $100\text{ }000$100 000kr med återbetalning under $10$10 år.

  a) Använd informationen i reklambladet och beräkna hur mycket som hon totalt ska ha betalat till banken då lånet är återbetalt.

  b) Hur stor andel av den första månadens återbetalning utgör räntekostnad?(NpMa1c vt2012)

  Svar:
  (3/2/0
 • 3.

  Per kastar två sexsidiga tärningar. Han studerar differensen mellan tärningarnas antal prickar. Hur stor är sannolikheten att differensen blir tre?
  (NpMa1c vt2012)

  Svar:
  (1/2/0
 • 4.

  Bestäm vinklarna i en rätvinklig triangel där hypotenusan är $50$50 % längre än den ena katetern.
  (NpMa1c vt2012)

  Svar:
  (0/3/0
 • 5.


  Antal besökare på en hemsida ökar procentuellt lika mycket varje år, två år i rad. Bestäm den årliga ökningen i procent då den totala ökningen är $37$37 % under tvåårsperioden.
  (NpMa1c vt2012)

  Svar:
  (1/1/1
 • 6.

  Vilket är det minsta positiva heltal som är jämnt delbart med alla heltal från $1$1 till och med $9$9 ?

  Motivera ditt svar.

  (NpMa1c vt2012)

  Svar:
  (1/1/2
 • 7.

  Anna och Erik ska bestämma vinkelsumman i en sexhörning. De har gjort sina indelningar på olika sätt. Här ser du hur de har gjort sina indelningar och sina beräkningar:


  Både Anna och Erik har kommit fram till rätt resultat men på olika sätt. Redogör för hur Anna och Erik kan ha resonerat.
  (NpMa1c vt2012)

  Svar:
  (1/1/1
 • 8.

  Milo vill jämföra kostnaden för två olika lampor. Den ena lampan är en lågenergilampa och den andra lampan är en glödlampa. Diagrammet till vänster nedan visar den totala kostnaden (inköp och förbrukning) som funktion av antal timmar som lampan är tänd. Diagrammet till höger visar genomsnittlig livslängd för de två olika typerna av lampor.

  a) Ungefär hur mycket kostar var och en av de två lamporna i inköp?

  b) Jämför kostnaden för en lågenergilampas genomsnittliga livslängd med kostnaden för glödlampor under motsvarande tid. I jämförelsen ska både kostnaden för inköp och förbrukning av lampor ingå.

  (NpMa1c vt2012)

  Svar:
  (3/1/2
 • 9.


  a) Hur många av årets månader har i den islamiska kalendern 30 dagar? Motivera ditt svar.

  b) Muhammeds flykt från Mecka till Medina startar tideräkningen i den islamiska kalendern. Detta motsvarar den $15$15 juli år $622$622 i den gregorianska kalendern. Sambandet mellan årtalen i de båda kalendrarna kan beskrivas med hjälp av formeln:

   $H=$H= $\frac{33\left(M-622\right)}{32}$33(M622)32   

  där $H$H anger årtalet i den islamiska kalendern och $M$M anger årtalet i den gregorianska kalendern, officiell kalender i Sverige.

  Vilket år var det i år 2012 i den islamiska kalendern enligt formeln? 

  c) Ge en förklaring till $\frac{33}{32}$3332  i formeln.

  d) Vilket år kommer de båda kalendrarna att visa samma årtal enligt formeln?

  (NpMa1c vt2012)

  Svar:
  (4/4/4
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: