...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Fysik 2
 /   Kraft och Rörelse

Horisontellt kast

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Fredrik Vislander
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video

I den här lektionen ska vi titta på horisontellt kast och inför detta är det bra att repetera avsnitten om accelererad rörelse från fysik 1, t.ex. rörelseformlerna samt fritt fall. Det är även viktigt att kunna komposantuppdela krafter.
https://eddler.se/lektioner/fritt-fall/
https://eddler.se/lektioner/hastighetsformeln/
https://eddler.se/lektioner/strackformel-1-for-likformigt-accelererad-rorelse/
https://eddler.se/lektioner/strackformel-2-for-likformigt-accelererad-rorelse/
https://eddler.se/lektioner/strackformel-3-for-likformigt-accelererad-rorelse/

I fysik 1 tittade vi på likformigt accelererad rörelse och även specialfallet som kallas fritt fall. Det är rörelse då den enda kraft som verkar på ett objekt är tyngdkraften. Accelerationen är då hela tiden den s.k. tyngdaccelerationen  $g=9,82\text{ }m/s^2$g=9,82 m/s2, riktad rakt nedåt. Vi arbetade då endast med vertikala kast, dvs. med kast där hastigheten endast är i en enda dimension, uppåt/nedåt.

Vi ska nu titta på kast där utgångshastigheten istället är horisontell. En stor skillnad mot vertikala kast är att vi nu kommer få rörelse i två dimensioner samtidigt, dels en vertikal rörelse som tidigare (i y-led) men även en rörelse i horisontalled, dvs. i x-led.

Dessa båda rörelser kan hanteras oberoende av varandra, vilket vi kan utnyttja då vi ska lösa uppgifter av den här typen. Rörelsen i y-led är accelererad, precis som tidigare, med tyngdaccelerationen $g$g riktad rakt nedåt. Rörelsen i x-led inte påverkas av någon kraft och har därmed konstant hastighet. Rörelsen i x-led följer därför hastighetsformeln för konstant hastighet  $s=v\cdot t$s=v·t .

Rörelse i två dimensioner

Vid rörelse i två dimensioner kan vi dela upp rörelsen i en vertikal del (y-led) och en horisontell del (x-led). Vi kan sedan tillämpa rörelselagarna separat i dessa båda riktningar. Rörelserna är oberoende av varandra. Eftersom tyngdkraften är den enda kraft som verkar på objektet påverkar den endast rörelsen i y-led, medan rörelsen i x-led är icke-accelererad. Om vi anger positiv riktning uppåt kommer accelerationen i y-led att vara  $-9,82\text{ }m/s^2$9,82 m/s2, vilket anges som  $-g$g i formlerna för y-led.

x-led:

Hastighet:
$v_x=v_{0x}$vx=v0x

Position:
$x=v_x\cdot t$x=vx·t

y-led:

Hastighet:
$v_y=v_{0y}-gt$vy=v0ygt

Position:
$y=v_{0y}\cdot t-\frac{1}{2}gt^2$y=v0y·t12 gt2

En kula rullar över kanten på ett horisontellt bord. Kulans fart i x-led är  $v_{0x}=1,7\text{ }$v0x=1,7 m/s och bordet är  $y=1,2$y=1,2  m högt. Hur långt från bordet slår kulan i golvet?

Eftersom kulan inte påverkas av någon kraft i x-led så kommer hastigheten att vara konstant i x-led under hela rörelsen $v_{0x}=v_x=1,7$v0x=vx=1,7 m/s.
Vi kallar sträckan vi söker för  $x$x och inser att eftersom hastigheten i x-led är konstant så kan vi använda sträckformeln för konstant hastighet ( $s=vt$s=vt ):

$x=v_xt$x=vxt

Vi behöver tiden. Den får vi om vi istället tittar på rörelsen i y-led. Här har vi en accelererad rörelse med tyngdaccelerationen g och vi kan använda en av sträckformlerna för att hitta tiden det tar för kulan att falla från bordets kant till golvet, dvs. sträckan y. Om vi antar positiv riktning nedåt får vi:

$y=v_{0y}t+\frac{1}{2}gt^2$y=v0yt+12 gt2

Eftersom kulan initialt inte har någon hastighet i y-led så försvinner första termen:

$y=\frac{1}{2}gt^2$y=12 gt2

Vi löser ut tiden:

 $t=\sqrt{\frac{2y}{g}}=\sqrt{\frac{2\cdot1,2}{9,82}}=0,494…\text{ }s$t=2yg =2·1,29,82 =0,494… s 

Vi sätter nu in detta i sträckformeln i x-led:

 $x=v_xt=1,7\cdot0,494…\approx0,84\text{ }m$x=vxt=1,7·0,494…0,84 m 

Svar: Kulan slår ner ca 84 cm från bordet.

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (3)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En kula rullar över kanten på ett horisontellt bord. Kulans fart i x-led är  $v_x=2,2\text{ }$vx=2,2 m/s och bordet är  $y=90$y=90 cm högt. Hur långt från bordet slår kulan i golvet? Svara med två värdesiffror.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Maria skjuter pilbåge. Pilen lämnar bågen helt horisontellt med en hastighet på $80$80 m/s. $20$20 meter bort står en måltavla med mittpunkten i samma höjd som pilen. Hur långt under mittpunkten träffar pilen tavlan? Svara i hela centimeter.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Sarah ska hoppa över en sten genom att köra sin cykel horisontellt ut från en avsats på $1,6$1,6 m. För att komma över stenen måste hon hoppa en sträcka i horisontalled på $2,3$2,3 m. Vilken är den minsta hastighet som Sarah måste ha? Svara i m/s med en decimal.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

c-uppgifter (1)

 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En kula rullar över kanten på ett horisontellt bord. Kulans fart i x-led är $v_x=1,5$vx=1,5  m/s och bordet är  $y=0,90$y=0,90  m högt. Vad är kulans hastighet $v$v då den är $0,30$0,30 m över marken och hur är den riktad?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se