...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik
  Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
Matematik 3
 /   Derivata och deriveringsregler

Tangent och Sekant

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video

En tangent är en rät linje som tangerar en kurva i en punkt. Tangentens lutning kan tolkas som förändringshastigheten i en punkt.

Sekanten skär istället kurvan i två eller fler punkter. Sekantens lutning kan tolkas som den genomsnittliga förändringshastigheten i ett intervall.

Tangentens definition

Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

En tangent är en rät linje som tangerar kurvan i en punkt. Ordet tangerar kan förklaras med betydelsen snuddar vid eller tuschar. Man säger att tangenten tangerar kurvan i punkten.

Tangent

Tangentens lutning kan tolkas som förändringshastigheten i en punkt. Lutningen ger oss ett mått på vilken slags förändring och hur stor eller liten den är i just en punkt, det som kallas för Derivatan. Vi kommer i en senare lektion gå igenom hur.

Ett vanligt missförstånd om man säger att tangenten ”skär” kurvan är, att man tror att tangenten kan ”gå rätt igenom” kurvan. Det får den inte. Tangenten måste befinna sig på samma sida av kurvan på båda sidor av punkten den tangerar. Antingen ovanför eller under. Den kan inte gå igenom kurvan och på så sätt för $x$x -värden precis i närheten av punkten befinna sig ovanför och för andra under kurvan. Den egenskapen är förbehållen sekanten.

Sekantens definition

En sekant är en rät linje som skär två eller fler punkter på en kurva. En sekants lutning kan tolkas som den genomsnittliga förändringshastigheten i ett intervall, ofta ett tidsintervall.

Sekant definition

Omatematisk förklaring av tangenten

För vissa hjälper förståelsen av vad en tangent är, att tänka tangenten som en linjal som ska balanseras på kurvan i en punkt. För andra kan bilden av en laserstråle som tuschar en diskokula i en enda punkt så att strålen inte bryts utan fortsätter i samma riktning, vara till hjälp för förståelsen.

Bestäm derivatans värde med tangenten

Vi kommer i kommande lektioner gå igenom definitionen på derivatan, men för nu kan vi bara försöka acceptera att

Derivatans värde är detsamma som tangentens lutning i en punkt. 

Utifrån detta kan vi beräkna derivatan genom att bestämma tangentens lutning. 

Du kan genom att förflytta punkten $A$A längst kurvan se hur tangentens lutning, och där med även derivatans värde, förändras. Lägg gärna på minnet för vilka punkter derivatan är lika med noll. För de punkterna kommer vi fokusera lite extra på i denna kurs.

Exempel 1

a) Vilken eller vilka av linjerna är en sekant?

b) Vilken eller vilka av linjerna är en tangent?

Lösning:

a) En sekant skär grafen i flera punkter. Detta stämmer in på linje $A$A och $C$C.

b) En tangent tangerar grafen i endast en punkt. Detta stämmer in på linje  $B$B

Exempel 2

Bestäm derivatan i punkten där  $x=2$x=2 

Kurva med tangent 

Lösning:

Genom att bestämma tangentens lutning i den punkt där $x=2$x=2 kan vi bestämma värdet på derivatan när  $x=2$x=2, eftersom att de har samma värde.

Tangent och derivata

Vi ser att tangentens riktningskoefficient är  $k=$k=  $\frac{\bigtriangleup y}{\bigtriangleup x}=\frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$yx =y2y1x2x1   $=\frac{3-\left(-1\right)}{4-0}=\frac{4}{4}$=3(1)40 =44   $=1$=1 

Vi får då att även derivatans värde när $x=2$x=2 har värdet  $1$1.

Sambandet mellan derivatan, tangenten och sekanten

Vi kommer att röra oss mellan dessa två, sekanten och tangenten, för att definiera derivatan i kommande lektioner. Men först måste vi även introducera ett nytt begrepp, gränsvärde. Det är med hjälp av ett gränsvärde vi kommer att kunna göra beräkningar på sekantens lutning i ett oändligt litet intervall, så litet att vi låter det motsvara värdet av tangentens lutning i en av sekantens skärningspunkter. Men mer om detta i kommande lektioner.

Exempel i videon

 • Exempel på en sekant och tangent och vad som karaktäriserar dessa.
 • Exempel på vad som händer när en sekant förändras mot att bli en tangent.

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (10)

 • 1. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vilket av alternativen nedan beskriver en sekant?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Vilket av alternativen nedan beskriver en tangent?

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Ange linjens ekvation.

  Linjär funktion

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Ange lutningen till den linjära funktionen  $y=-4x+5$y=4x+5 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P
  PL1
  M
  R
  K

  Ange en ekvation för linjen som går genom punkterna $(0,2)$(0,2) och $(1,0)$(1,0) .

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Skriv om funktionsuttrycket   $2y+6x=8$2y+6x=8  i  $k$k -form.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Funktionen  $f\left(x\right)=3x^2-5$ƒ (x)=3x25 har en tangent i punkten där  $x=1$x=1.

  Ange tangeringspunktens koordinater.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Är den räta linjen i figuren en tangent eller en sekant?

  parabel med tanget

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B
  P1
  PL
  M
  R
  K

  Figuren visar grafen till en andragradsekvation. Uppskatta grafiskt tangentens lutning i punkten $P$P.

  Parabel

  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel
  (1/0/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Bestäm sekantens lutning.

  Tangent och sekant

  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (2)

 • 11. Premium

  Rapportera fel
  (0/1/0)
  ECA
  B1
  P
  PL
  M
  R
  K

  Figuren visar parabeln till en andragradsfunktion  $y=f\left(x\right)$y=ƒ (x).

  Vilken eller vilka av de räta linjerna i figuren kan antas vara en tangent?

  Tangent och sekant

  Svara med aktuella bokstäver med kommatecken emellan.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Rapportera fel
  (0/4/0)
  ECA
  B
  P1
  PL1
  M1
  R
  K1

  Funktionen  $f\left(x\right)=2x^2$ƒ (x)=2x2  har en sekant med lutningen minus två som går genom punkten $\left(-2,\text{ }8\right)$(2, 8) . 

  Ange den andra punkten som sekanten går genom.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Dela med lärare
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i gratis i 7 dagar, sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se