Kapiteltest - Procent Ma1a - (Matte 1) - Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Kapiteltest - Procent Ma1a

Om provet

Kategori: Kapiteltest

Tid: 100 minuter

Hjälpmedel: Grafräknare & Formelblad

I det här kapiteltest kan du testa dina kunskaper på området procent. Du undersöker dina kunskaper om begreppen andel, förändringsfaktor, index och procent i olika former.

 • 1.

  Sveriges befolkning uppnådde $10$10 miljoner invånare den $20$20 januari  $2017$2017 enligt SCB. Världens befolkning var vid samma tidpunkt ca $7,5$7,5 miljarder. 

  Hur stor andel av jorden befolkning bodde i Sverige i januari $2017$2017?

  (2/0/0
 • 2.

  Skriv i decimalform $43$43 ppm

  Svar:
  (1/0/0
 • 3.

  Skriv i decimalform $26$26 ‰

  Svar:
  (1/0/0
 • 4.

  På bilden ser du ett recept på en smoothie. Vilken är andelen avokado i smoothien? 
  Svara i procentform och avrunda till heltal.

  (2/0/0
 • 5.

  Vad innebär begreppet procentsats?

  • Hur mycket något höjs eller sänks i procent.
  • Hur stor andel i procentform något är av en helhet.
  • Skillnaden mellan två procentsatser.
  (1/0/0
 • 6.

  Vilken förändringsfaktor motsvarar att något minskar med $64\text{ }\%$64 %?

  Svar:
  (1/0/0
 • 7.

  Kalle köper godis för $380$380 kr varje månad. Det motsvarar $30,4\%$30,4% av hans studiebidrag.

  Hur stort är Kalles studiebidrag?

  (2/0/0
 • 8.

  Vilket beräkning ger oss resultatet av hur stor ränta vi får om vi har $20\text{ }000$20 000 kr på ett konto och räntan är $1,6\%$1,6%?

  • $20$ $000\cdot1,6$
  • $20$ $000\cdot0,16$
  • $20$ $000\cdot0,016$
  • $20$ $000\cdot1,016$
  (1/0/0
 • 9.

  Priset på en dator var $12600$12600  år 2013. Priset går sedan ner med  $30\%$30% per år.

  Vilket är priset år 2015?

  (2/0/0
 • 10.

  Rabatten på en soffa höjdes från $20\%$20% till $40\%$40% .
  Med hur många procent höjdes rabatten?

  • $20\%$
  • $100\%$
  • $200\%$
  • Det går inte att beräkna om man inte vet priset på boken.
  (1/0/0
 • 11.

  Räntan på ett lån steg från $2,3\%$2,3% till $2,7\%$2,7%.  Med hur många procentenheter höjdes lånet?

  • $0,4$ procentenheter
  • $12,5$ procentenhet
  • $40$ procentenheter
  • $85$ procentenheter
  (1/0/0
 • 12.

  En formel för momsberäkning är inlagd i ett kalkylblad.

  Moms kalkylblad

  Vad blir värde av beräkningen i cell B2?

  Svar:
  (1/0/0
 • 13.

  Tabellen visar index och pris för en särskild vara.

  a) Vilket år är satt till basår?

  b) Vad var priset på varan år $2014$2014 , om priset följt index enligt tabellen?

  (3/0/0
 • 14.

  I tabellen motsvarar värdena i kolumnen med rubriken Index den förväntade prisutvecklingen på en vara.
  Värdena i underrubriken Pris motsvarar det faktiska priset varan såldes för år för år.

  Såldes varan för, enligt index, billigare, dyrare eller förväntat pris år $2014$2014?

  (0/2/0
 • 15.

  Du funderar på att köpa en ny mobil. Den kostar $2\text{ }670$2 670 kronor. Du kan få dela upp betalningen på $12$12 månader. Då blir månadskostnaden $360$360 kr/månaden och då ingår ett abonnemang för $89$89 kr/månaden.

  Hur stor är räntesatsen för lånet enligt denna deal?

  Ange svaret med en decimals noggrannhet.

  (0/3/0
 • 16.

  I en auktion där utropspriset är för en urna är $56\text{ }000$56 000 kr ökar priset i $3$3 bud.

  I det första budet ökar priset med  $5\%$5% .
  I det andra budet ökar priset med  $10\%$10% från första budet. 
  I det tredje budet ökar priset med  $12\%$12% från andra budet.

  Vilket blir slutpriset?

  (0/2/0
 • 17.

  En undersökning visade att antalet intresserad av att varar med i skollaget i fotboll blivit tre gånger så stort som vid förra skolmästerskapen. Nu har skollaget $13\%$13% av eleverna.

  Med hur många procentenheter har antalet intresserade ökat?

  Ange svaret med en decimals noggrannhet.

  (0/2/0
 • 18.

  Din väns morfar sparar pengar för att kunna bidra till sitt barnbarns körkort och har målet att det ska finnas $25\text{ }000$25 000 kr på kontot om tio år. Han har hittat en fond som lovar $3,1\%$3,1% i årlig tillväxt.

  Hur mycket pengar behöver han sätta in nu på kontot, för att det ska finnas $25\text{ }000$25 000 kr om tio år, om han sätter in allt nu på en gång?

  (0/2/0
 • 19.

  Labb AB studerar en grupp forskare en särskild mögelsvamp som förstör virke. De har upptäckt att mögelsvampen hela tiden ökar med lika många procent.

  Hur lång tid tar det innan mögelsvampen har uppnått en mängd som är tusen gånger fler än den ursprungliga, om det under de fyra första månaderna blivit tio gånger fler mögelsvampar, än vid starten av mätningarna?

  Svara i antal hela månader.

  (0/0/1
 • 20.

  Ett rätblocks volym förändras när sidornas längder förändras. Med hur många procent förändras rätblockets volym, om höjden ökar med $30\%$30% och basarean minskar med $30\%$30%?

  (0/0/2
 • 21.

  En vanlig definition av fattigdom, är då en persons dagsinkomst understiger $1,90$1,90 dollar. Grovt räknat motsvarar det en månadslön på ca $500$500 kr/månaden.

   År $2015$2015 antog FN:s generalförsamling de Globala målen för hållbar utveckling, där ett av målen är att fattigdomen ska vara utrotad på jorden år $2030$2030.

  Andelen av världens befolkning som lever i extrem fattigdom sjönk med ca $77\%$77% mellan $1980$1980 och $2015$2015. År $2015$2015 beräknades ca $10\%$10%  av jorden befolkning leva i fattigdom.

  Hur många procent av jorden befolkning beräknades leva i fattigdom $1980$1980

  Ange svaret i heltal procent.

  (0/1/2
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: