Kapiteltest - Linjära funktioner och ekvationssystem Ma2c – Eddler

LOGGA IN

VIA

OBS! Inget publiceras i ditt flöde utan ditt medgivande.

VIA E-POST

E-post/användarnamn

Lösenord

Glömt lösenordet?
eller

Kapiteltest - Linjära funktioner och ekvationssystem Ma2c

Om provet

Kategori: Kapiteltest

Tid: 90 minuter

Hjälpmedel: Grafräknare, Formelblad & Linjal

I det här kapiteltest kan du som elev testa dina kunskaper på området Linjära funktioner tillhörande Ma2c . Kapiteltestet behandlar kunskaper om räta linjens ekvation samt användning av linjära ekvationssystem i problemlösningssituationer, såväl med som utan digitala verktyg.

 • 1.

  Figuren visar grafen till en linjär funktion  $y=f\left(x\right)$y=ƒ (x).

  Använd grafen för att svara på frågorna a)-d). Endast svar krävs. 

  a) Bestäm linjens lutning $k$k.

  b) Linjens ekvation kan skrivas på formeln $y=kx+m$y=kx+m. Ange värdet på $m$m.

  c) Ange linjens ekvation.

  d) Bestäm $f\left(1\right)$ƒ (1) 

  (4/0/0
 • 2.

  Ange ekvationssystemets lösning.

  Endast svar krävs.

  Svar:
  (1/0/0
 • 3.

  Ni ska på klassresa och du pratar med din vän om hur många ombyten ni ska ha med er på resan. Din vän är lite klurig och säger att hon tar med sig tre gånger fler tröjor än byxor och att de sammanlagt blir sexton klädesplagg.

  Du är lite nojig, vill helst inte sticka ut, och vill därför ta med dig lika många byxor som din vän. Hur många byxor ska du ta med?

  (3/0/0
 • 4.

  En linje har ekvationen $y=2,5x-7$y=2,5x7. En annan linje går genom punkterna $(0,\text{ }0)$(0, 0) och $(30,\text{ }75)$(30, 75).

  Är linjerna parallella?

  Motivera ditt svar med någon beräkning och ett kort resonemang.

  (2/0/0
 • 5.

  En linje är vinkelrät mot $y=$y=$\frac{x}{2}$x2 $+3$+3.  Vilken är linjens lutning?

  Svar:
  (2/0/0
 • 6.

  En rät linje går genom punkterna $\left(4,\text{ }9\right)$(4, 9) och $\left(2,\text{ }3\right)$(2, 3). Ligger punkten $\left(-4,\text{ }-6\right)$(4, 6) också på linjen?

  Motivera ditt svar.

  (2/1/0
 • 7.

  Lös ekvationssystemet algebraiskt.

  $\begin{cases} x+y=5\\ 2x+7y=55\end{cases}$

  (3/0/0
 • 8.

   

  Du säljer biljetter när ni sätter upp en teaterföreställning på din skola. Biljetterna kostar $50$50 kr för vuxna och $20$20 kr för barn. Totalt sålde ni $84$84 biljetter och fick in $3120$3120 kr.

  Hur många vuxenbiljetter såldes?

  (1/2/0
 • 9.

  Lös ekvationssystemet algebraiskt

  $\begin{cases} (x-8)(y+3)=(x-1)(y-4)\\ 3(y-1)+x=2x+y  \end{cases}$

  (0/2/0
 • 10.

  För tre tal gäller följande tre påståenden

  Medelvärdet av det största och det minsta talet är $8$8 
  Differensen av det största och minsta talet är $8$8 
  Summan av det minsta och det mellersta talet är $10$10 

  Vilka är de tre talen?

  • $\begin{cases} x=2\\y=4\\z=6 \end{cases}$
  • $\begin{cases} x=2\\y=4\\z=12 \end{cases}$
  • $\begin{cases} x=4\\y=6\\z=12 \end{cases}$
  • Det finns oändligt många lösningar på uppgiften.
  (1/2/0
 • 11.

  Din vän älskar att gå på spa och få massage. Hon funderar på om han ska bli medlem, för att få rabatt.

  Om man är medlem kostar en massage $400$400 kr för $40$40 minuter. Kostnaden $K(x)$K(x) kan då beskrivas med den linjära funktionen $K(x)=400x+1200$K(x)=400x+1200, där $x$x är antalet  $40$40 minuters-massager.

  Om man inte är medlem kostar $40$40 minuter istället $650$650 kr.

  Hur många gånger behöver din vän masseras innan hon tjänar på att vara medlem?

  (1/1/1
 • 12.

  Koordinatsystemet visar graferna till en rät linje $f$ƒ  och en andragradsfunktion $g$g.

  Besvara frågorna med hjälp av graferna.

  a) För vilka värden på $x$x gäller att $g\left(x\right)>2$g(x)>2?

  b) För vilka värden på $x$x gäller att $f\left(x\right)-g\left(x\right)=0$ƒ (x)g(x)=0 ?

  (0/2/1
 • 13.

  Koordinatsystemet visar grafen till en andragradsfunktion $f\left(x\right)=ax^2+bx+c$ƒ (x)=ax2+bx+c.

  Ange en rät linje $y=kx+m$y=kx+m  som uppfyller båda likheterna $f\left(-1\right)=y\left(-1\right)$ƒ (1)=y(1)  och  $f\left(4\right)=y\left(4\right)$ƒ (4)=y(4).

  Besvara frågan med hjälp av grafen.

  (0/0/3
Resultat Förmågor/Nivåer.
E C A
{[{ x.name }]}
{[{ x.result_e }]}/{[{ x.e }]}
{[{ x.result_c }]}/{[{ x.c }]}
{[{ x.result_a }]}/{[{ x.a }]}
Cellerna i tabellen visar din poängsumma av varje förmåga per nivå och repektive maxpoäng. Längst ner summeras alla förmåger per nivå.

Prova Premium gratis i 14 dagar

Därefter 89 kr per månad.
Avsluta prenumerationen när du vill.
SKAFFA PREMIUM
Nej tack. Inte just nu.

Vad är detta?
Här hittar du matematiska symboler som kan användas när du ställer frågor på forumet eller kommenterar. När du klickar på symbolen markeras denna, kopiera genom klicka med höger musknapp eller använda kortkommandot Ctrl-C (PC) / cmd-C (Mac)
Förhandsvisning Latex:
Latexkod: