...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 2c
 /   Nationellt prov Matematik 2c

Nationellt prov Matematik 2c vt 2014 DEL B och C

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

X-uppgifter (17)

 • Delprov B: Digitala hjälpmedel är inte tillåtna. Endast svar krävs.

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I koordinatsystemet nedan finns två punkter $A$A och $B$B. Ange ekvationen för den räta linje som går genom dessa punkter.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Räta linjens ekvation
  Liknande uppgifter: Funktioner Räta linjens ekvation
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationerna och svara exakt.

  a)  $11^x=3$11x=3 

  b)  $\lg x=5$lgx=5 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Tiologaritmen
  Liknande uppgifter: Algebra logaritmer
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Alva köper några aktier för $2000$2000 kr. Hon undrar hur många år det tar innan värdet av hennes aktier fördubblas om aktiernas värde ökar exponentiellt med  $12$12 % per år.

  Vilken av ekvationerna A-F, där $x$x anger antal år efter inköpstillfället, ska Alva välja att lösa för att kunna svara korrekt på frågan:
  ”Efter hur många år har värdet på mina aktier fördubblats?”

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler läromedel dig:
  Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Så hjälper Eddler läromedel dig:
  800+ lektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/1/0)
  E C A
  B 2 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  År 1798 försökte engelsmannen Henry Cavendish bestämma jordens densitet. Han gjorde ett antal mätningar och beräknade sedan värden på jordens densitet.

  I diagrammet nedan visas 29 av Cavendishs värden på jordens densitet.

  Stolpdiagram

  a) Bestäm variationsbredden. 

  b) Bestäm medianen.

  c) Standardavvikelsen för värdena ovan är $0,35$0,35 g/cm$^3$3.

  Ange med ett ord vad som händer med standardavvikelsens storlek om de två lägsta värdena $4,1$4,1 och $4,7$4,7 plockas bort.
  Standardavvikelsen blir…

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Förenkla följande uttryck så långt som möjligt

  a)  $\left(x+5\right)^2-\left(5+x\right)\left(x+5\right)$(x+5)2(5+x)(x+5) 

  b)  $\left(3\sqrt{x}-\sqrt{12}\right)\left(3\sqrt{x}+\sqrt{12}\right)-7x$(3x12)(3x+12)7x 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I funktionen $y=ax^2+bx+c$y=ax2+bx+c är $a,\text{ }b$a, b och $c$c konstanter.

  Skissa i koordinatsystemet ett förslag på hur grafen till andragradsfunktionen  $y=ax^2+bx+c$y=ax2+bx+c kan se ut om  ekvationen $ax^2+bx+c=0$ax2+bx+c=0 har två icke-reella rötter.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Nollställen och Symmetrilinje
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ett linjärt ekvationssystem har lösningen $ \begin{cases} x=3 \\ y = 1 \end{cases} $

  Ekvationssystemet består av två olika ekvationer som båda innehåller variablerna $x$x och $y$y. Ge ett exempel på ett sådant ekvationssystem.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

   Figuren nedan visar en rektangel med diagonalen inritad.

  a) Längden av rektangelns diagonal ges av uttrycket  $\sqrt{\left(a+4\right)^2+\left(a-4\right)^2}$(a+4)2+(a4)2 
  Förenkla uttrycket så långt som möjligt.

  b) Vilka värden kan $a$a anta om diagonalen ska vara större än $10$10 cm? 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra kvadreringsregeln Olikhet
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/1)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm det exakta värdet för $\lg a^2+\lg b^2$lga2+lgb2 om  $a\cdot b=10^5$a·b=105 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra logaritmer logaritmlagar
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/1)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationen $\left(x-\sqrt{3}\right)^2-4\left(x-\sqrt{3}\right)+3=0$(x3)24(x3)+3=0 om du vet att $t^2-4t+3=0$t24t+3=0 har lösningarna $t_1=3$t1=3 och $t_2=1$t2=1.  Svara med exakta värden.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Algebra PQ stubstituering
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/1)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Figuren visar linjerna $x=a$x=a och $y=b$y=b, där $a$a och $b$b är olika konstanter, $a\ne0$a0, $b\ne0$b0.

  Linjerna skär varandra i punkten $P$P i koordinatsystemets fjärde kvadrant.

  Vilken eller vilka av nedanstående linjer $A-D$AD går genom punkten $P$P?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Fullständiga lösningar krävs.

 • 12. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationssystemet $ \begin{cases} x+2y=13  \\ 2x+3y=21 \\ 2z+x+y=26 \end{cases} $  med algebraisk metod. 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/2/0)
  E C A
  B
  P 2 2
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Lös ekvationerna med algebraisk metod.

  a) $x^2+2x-15=0$x2+2x15=0 

  b)  $x\left(x+3\right)=x+3$x(x+3)=x+3 

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: PQ - formeln Nollproduktmetoden
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 14. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  En rät linje har ekvationen $y=-2x+8,15$y=2x+8,15  och går genom punkten $P$P med $x$x -koordinaten $3$3. Rektangeln i figuren har ett hörn i punkten $P$P och motsatta hörnet i origo. Två av rektangelns sidor ligger på de positiva koordinataxlarna.

  Bestäm rektangelns area.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: area Linjära funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 2
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I samband med ringmärkning bestäms ofta fågelns vikt och vingmått.

  Ett antal fåglar av arten pungmes ringmärktes vid sjön Tåkern i Östergötland. En biolog har fått tillgång till data över fåglarnas vikt och vingmått och ställer upp följande modell för sambandet mellan vikt och vingmått:

   $y=-6x^2+360x+5000$y=6x2+360x+5000 

  där $y$y är fågelns vikt i milligram och $x$x är fågelns vingmått i millimeter.

  a) Beräkna vikten hos en fågel med vingmåttet $10$10 mm.

  Biologen observerar att det finns fåglar som har samma vikt trots att de har olika vingmått. En fågel med vingmåttet $20$20 mm väger $9\text{ }800$9 800 mg.

  b) Använd grafen för att bestämma ytterligare ett vingmått som motsvarar vikten $9\text{ }800$9 800 mg. Endast svar krävs.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: Andragradsfunktioner Funktioner
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Två räta linjer har ekvationerna  $y=2x+a$y=2x+a och  $2y-x=b$2yx=b, där  $a$a och  $b$b är konstater.
  Anta att linjerna alltid ska skära varandra i en punkt som ligger på linjen $y=3x$y=3x.

  Visa vilket samband som då måste gälla mellan $a$a och $b$b.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 17. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R 2
  K
  M NP INGÅR EJ

  I ekvationen $ax^2-a^2x=-2$ax2a2x=2  är $a$a en positiv konstant. Lös ekvationen och visa vilka värden på $a$a som ger två olika reella rötter.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Träna mera på PQ-formeln
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler läromedel dig:
Fördjupande texter 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Så hjälper Eddler läromedel dig:
800+ lektioner 6000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se