...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 2c
 /   Nationellt prov Ma2c VT 2013

Nationellt prov Matematik 2c vt 2013 Del D

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

X-uppgifter (9)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 2
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Albin och Joakim ska ha en filmkväll och köper läsk och godis. Albin betalar $86$86 kronor för två läsk och fyra godispåsar. Joakim köper tre läsk och två godispåsar och betalar $68$68 kronor.

  Låt priset för en läsk vara $x$x kr och för en godispåse $y$y kr. Ställ upp ett ekvationssystem och beräkna vad en läsk respektive en godispåse kostar.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Bestäm ekvationen för en rät linje som skär $x$x -axeln då $x=5$x=5 och som har en positiv lutning.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Petter ska bestämma antalet nollställen till tre andragradsfunktioner $f,\text{ }g$ƒ , g och $h$h. Han har ritat funktionerna med hjälp av en grafräknare. Bilden visar fönstret på grafräknaren.

  Petter säger: ”Jag måste ändra inställningen på axlarna, så jag kan se mer av graferna.”

  Petters lärare John säger: ”Det behöver du inte, du kan redan nu se hur många nollställen var och en av andragradsfunktionerna har.”

  Ange antalet nollställen till var och en av funktionerna  $f,\text{ }g$ƒ , g och $h$h samt förklara hur du kan bestämma detta med hjälp av den givna bilden.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/1/0)
  E C A
  B
  P 1 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Koncentrationen av vätejoner i naturen påverkar både vattnet och marken omkring oss. pH-skalan som beskriver denna koncentration är logaritmisk.

  Sambandet mellan pH-värdet och vätejonkoncentrationen kan skrivas
    $y=-\lg x$y=lgx 
  där $y$y är pH-värdet och $x$x är vätejonkoncentrationen i mol/dm$^3$3.

  a) Bestäm pH-värdet då vätejonkoncentrationen är $1,2\cdot10^{-4}$1,2·104 mol/dm$^3$3.     Endast svar krävs.

  b) Under en laboration mättes pH-värdet i ett regnvattenprov till $5,60$5,60.

      Beräkna koncentrationen av vätejoner i regnvattenprovet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Förkunskap: Grundpotensform
  Liknande uppgifter: Algebra Grundpotensform logaritmer
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/3/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Medianen för tre heltal är $34$34. Medelvärdet är $26$26 och variationsbredden $30$30.

  Vilka är de tre talen?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (3/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 3 2
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Ett av Sveriges miljömål är att minska koldioxidutsläppet. År$1990$1990 var koldioxidutsläppet $7,29\cdot10^7$7,29·107 ton.
  År $2011$2011 hade utsläppet minskat till $6,63\cdot10^7$6,63·107 ton. Anta att koldioxidutsläppet har minskat enligt det exponentiella sambandet

   $y=C\cdot a^x$y=C·ax 

  där $y$y motsvarar koldioxidutsläppet i ton och $x$x motsvarar antalet år efter $1990$1990.

  a) Bestäm konstanten $C$C i sambandet ovan. Endast svar krävs.

  b) Beräkna den årliga procentuella minskningen mellan år $1990$1990 och år $2011$2011.

   

  Målet är att minska koldioxidutsläppet med $40\text{ }\%$40 % från år $1990$1990 till år $2020$2020.

  c) Anta att den årliga procentuella minskningen är $1\text{ }\%$1 % från och med år $2011$2011 då utsläppet var $6,63\cdot10^7$6,63·107 ton. Hur många år kommer det att ta, räknat från år $2011$2011, innan koldioxidutsläppet är $40\text{ }\%$40 % lägre än år $1990$1990?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/1)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Emelie gör en statistisk undersökning om sina 18 klasskamraters längd. Hon beräknar sedan medelvärdet av längderna och får det till $175,5$175,5 cm.
  Emelie presenterar sina resultat i ett histogram. Se nedan.

  Emelie visar histogrammet för Anton. Han beräknar medelvärdet med hjälp av histogrammet och får då medelvärdet till $176,1$176,1 cm. Både Emelie och Anton räknar rätt men får olika medelvärden.

  Förklara varför medelvärdet blir olika med de olika metoderna.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Histogram Repetition Statistik
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K 1
  c M NP INGÅR EJ

  En liksidig triangel är ritad i ett koordinatsystem. Den har sina hörn i punkterna $\left(0,\text{ }h\right),\left(-s,\text{ }0\right)$(0, h),(s, 0)  och  $\left(s,\text{ }0\right)$(s, 0) 

  Nationellt prov Ma2 vt13 uppgift 24

  Bestäm den liksidiga triangelns area $A$A uttryckt endast i $s$s.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Se mer:Videolektion: Geometriska bevis
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 2
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  Bilden visar en fontän i Sydkoreas huvudstad Seoul.

  Avståndet längs vattenytan från en stråles start till dess att strålen träffar vattnet är ungefär $2,3$2,3 m. Strålens högsta höjd över vattenytan är ungefär $3,1$3,1 m.
  Anta att strålens bana har samma form som grafen till en andragradsfunktion.

  Bestäm en funktion som beskriver strålens bana.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se