...
Kurser Alla kurser Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Om oss Kontakt Läxhjälp matemtaik Hjälp & guider
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Prova för 9 kr Skaffa Premium Prova för 9 kr
Hej! Matematikvideo byter namn till Eddler. Allt ska fungera som vanligt. Kontakta oss om du har några frågor.
EXEMPEL I VIDEON   Lektionsrapport   Hjälp Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
 ███████████████
    /        ██████████████████████████

Massenergi

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Daniel Johansson
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning

Exempel i videon

När uran-238 sönderfaller så sönderfaller denna atomkärna genom alfasönderfall till thorium-234.

Beräkna hur stor den sammanlagda massan är för partiklarna efter sönderfallet och jämför detta med massan för uranatomen.

Lösning:

I kärnreaktioner så kan den totala massan innan vara skild från den totala massan efter.

Detta beror på att massa kan omvandlas till energi.

I vårt fall så har en del av uranatomens massa omvandlats till energi, denna energin har blivit till kinetisk energi hos sönderfallspartiklarna.

I vår process har vi en differens på 0,00458377584 u.

Räknar vi om detta till kilogram samt multiplicera med ljusets hastighet i kvadrat så får vi en produkt på  $0,684\cdot10^{-12}$0,684·1012 , vilket alltså är det samma som 0,684 pJ. Detta är energin som frigörs i reaktionen.

Massenergi

I tidigare videos så har vi kikat på olika typer av energiformer. Exempel på dessa är potentiell energi samt kinetisk energi.

Det vi nu ska göra är att introducera en ny energiform som vi inte så ofta märker av till vardags. Denna energiformen kallas för massenergi.

Det är nämligen så att alla föremål som har en massa har även en inneboende energi, dess massenergi.

Mängden massenergis om ett föremål besitter är proportionell till föremålets massa.

För att beräkna massenergin hos ett föremål så kan använda formeln:

Detta samband mellan energi och massa publicerades år 1905 av den då unge fritidsfysikern Albert Einstein.

Det formeln beskriver är att materia kan omvandlas till energi och att energi kan omvandlas till materia.

Och inte nog med det.

Eftersom ljusets hastighet är ett väldigt stort tal så kan vi se att även om man lyckas omvandla en liten, liten mängd massa till energi så kan man få ut väldigt stora mängder energi.

Kommentarer


Endast Premium-användare kan kommentera.

e-uppgifter (4)

 • 1. Premium

  Rapportera fel

  Vilket av följande värden är en bra uppskattning av ljusets hastighet?

  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel

  Vilken av följande formler är inte korrekt? 

  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel

  Vad är massdefekt för något?

  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Premium
  Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
  • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
  • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  89 kr för 6 månader
  Ingen bindningstid. Betala 1 gång.
 • 4. Premium

  Rapportera fel

  År $2046$ uppfinner Nicolai Perstopp ett sätt att utvinna $100$ % av massenergin hos vatten till ren energi som går ut i de svenska hushållen. Utgå ifrån att den årliga elförbrukningen är precis lika stor i Sverige då som den är idag, d.v.s. ca $140$ TWh.

  Beräkna hur mycket vatten som behöver omvandlas för att försörja hela Sverige med energi under ett år. 

  Svara på formen ”10,3 kg”.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Premium
Förnya ditt betalkonto hos din skola här.
 • 600+ tydliga videolektioner till gymnasiet och högstadiet.
 • 5000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kurs. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Prova i 7 dagarför 9 kr. Sedan endast 89 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
89 kr för 6 månader
Ingen bindningstid. Betala 1 gång.