...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 3
 /   Derivata och deriveringsregler

Kontinuerliga Funktioner - Fördjupning

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Kontinuerliga funktioner

I introduktionslektionen om kontinuerliga funktioner sa vi att man förenklat kan säga, att den kontinuerlig funktionens graf går att rita utan att lyfta pennan från papperet. Som en grov förklaring av de kontinuerliga funktionerna kan detta var till hjälp. Men vi sa även att det kan lura oss lite. Även en funktion som vi måste lyfta på pennan för att kunna rita, kan vara kontinuerlig. Detta gäller exempelvis för alla diskreta- och rationella funktioner. Vi ska här ge en fördjupad definition av kontinuerliga funktioner.

Definition av kontinuerliga funktioner

En funktion $y=f\left(x\right)$y=ƒ (x) är en kontinuerlig funktion om den är kontinuerlig i varje punkt i sin definitionsmängd.

Det innebär att en funktion kan vara kontinuerlig i sina olika definierade intervall, även om det finns avbrott i definitionsmängden, vilket kan ge upphov till ”glapp” i grafen. Ett exempel på detta är funktioner som rationella uttryck där nämnaren gör att funktionen inte är definierad för vissa värden för $x$x.

Vi har här funktionen  $f\left(x\right)=$ƒ (x)= $\frac{1}{\left(x-3\right)}$1(x3)  $+4$+4  

Kontinuerlig funktion

Vi ser att man måste lyfta penna då  $x=3$x=3  för att kunna rita grafen. Men efter som att funktionen inte är definierad för detta $x$x -värde, så är ändå funktionen kontinuerlig, sammanhängande, i sina definierade intervall,  $x>3$x>3 och $x$x$<3$<3. Funktionen uppfyller alltså definitionen för en kontinuerlig funktion.

Däremot är funktionen inte kontinuerlig i punkten $x=3$x=3 eftersom att den inte har samma funktionsvärde om man närmar sig punkten från höger eller vänster. Från höger går funktionens värde mot positiv oändlighet och från vänster mot den negativa oändligheten.

Vi definierar kontinuitet i en icke-isolerad punkt $a$a i en definitionsmängd på följande vis med hjälp av gränsvärden. Du kommer få lära dig om gränsvärden i kommande lektioner, men här visar vi bara skrivsättet.

En funktion $f$ƒ  är kontinuerlig i $x = a$ om

$ \lim\limits_{x \to a^+} f(x) =\lim\limits_{x \to a^-} f(x) =f(a) $

Definitionen innebär att oavsett om man närmar sig $f\left(a\right)$ƒ (a) från höger eller vänster längs grafen, så ska funktionsvärdet, om funktionen är kontinuerlig i punkten, närma sig samma funktionsvärde från båda hållen. 

Så man får tänka ett varv till, innan man lätt avfärdar alla funktioner med avbrott som diskontinuerliga.

Kontinuerlig och Diskontinuerlig

Observera att det två egenskaperna kontinuerlig och diskret inte är varandras motsatser, utan motsatsen till kontinuerlig är diskontinuerlig

Värdemängden avgör om en funktion är kontinuerlig. Man säger följande.

En funktion $f$ƒ  är kontinuerlig då den är kontinuerlig i varje punkt i sin definitionsmängd.

Grafen till en kontinuerlig funktion gör därmed inga ”språng” eller ”glapp” för $x$x som tillhör definitionsmängden. Nedan ser vi grafen till en diskontinuerlig funktion med definitionsmängden $-3\le$3$x\le6$x6.

DIskontinuerlig

Diskontinuiteten uppstår i $x=3$x=3 eftersom att $f\left(3\right)$ƒ (3) när vi närmar oss från vänster närmar sig $-2$2 och från höger $3$3, alltså olika funktionsvärden. 

Däremot kan den ha ”språng” för  $x$x-värden som inte tillhör definitionsmängden utan att för den del vara diskontinuerlig. Nedan ser vi grafen till en kontinuerlig funktion med definitionsmängden $x\ne3$x3 i intervallet $-3\le$3 $x\le6$x6.

Kontinuerlig

Vidare är det definitionsmängden som avgör om en funktion är diskret. Är definitionsmängden diskret, alltså endast bestående av isolerade punkter, leder det till grafen kommer innehålla ”glapp” och därmed inte är kontinuerlig.

Exempel 1

Grafen tillhör funktionen $y=floor\left(x\right)$y=ƒ loor(x) där $x$x tillhör det reella talen i intervallet  $0\le$0 $x<7$x<7.

Diskontinuerlig funktion y=floor (x)

a) Är funktionen med ovanstående graf kontinuerlig? 

b) Är funktionen med ovanstående graf diskret?

Lösning

a) Funktionen är inte kontinuerligt, eftersom att om vi rör oss mot exempelvis $x=2$x=2 från höger eller från vänster ges olika gränsvärden för $f\left(2\right)$ƒ (2). Vi får att 

$ \lim\limits_{x \to 2^-} f(x) =1 $

och

$ \lim\limits_{x \to 2^+} f(x)  =2 $

vilket leder till att

$ \lim\limits_{x \to 2^+} f(x) \ne \lim\limits_{x \to 2^-} f(x)  $

Liknande diskontinuitet uppstår för varje heltal i intervallet $1\le$1  $x\le6$x6.

b) Om definitionsmängden är diskret är den åtskild. Funktionen är därför inte diskret, eftersom definitionsmängden är sammanhängande. Funktionen är definierad för alla reella $x$x-värden från och med noll upptill sju och omfattar inte isolerade punkter.

Utvidgad kontinuitet

För att kunna motivera att en rationell funktion är kontinuerlig kan vi använda oss av en så kallad utvidgad kontinuitet. Det kan vi göra men hjälp av gränsvärdesberäkningar. Mer om detta i lektionen om gränsvärden.

Kontinuitet och deriverbarhet

I kommande lektioner kommer vi att introducera ett nytt begrepp som kallas för derivatan. Med derivatan kan vi beskriva förändringshastigheten i en funktions olika punkter.

För att kunna ange derivatan i en specifik punkt i funktionen måste den vara kontinuerlig. Därför gäller följande.

Om en funktion $f$ƒ  är deriverbar i $x=a$x=a så är även $f$ƒ  kontinuerlig i $x=a$x=a 

Grafen till en kontinuerlig funktion är sammanhängande i hela sin definitionsmängd. Grafen till en deriverbar funktion är dessutom ”mjukt” sammanhängande. Det vill säga, grafen gör inga tvära byten i riktning. Exempelvis är funktionen  $f\left(x\right)=\left|x\right|$ƒ (x)=|x| konturering men inte deriverbar i  $x=0$x=0. För grafen byter riktning plötsligt kring origo. Det ger att den inte är ”tillräckligt mjuk” för att kunna dra en entydig tangent i origo.

Graf till ett Absolutbelopp

Men mer om det i lektionen om växande och avtagande funktioner.

Exempel i videon

 • Ange definitionsmängd, avgör om  $f\left(x\right)$ƒ (x) är kontinuerlig samt skissa kurvan till  $f\left(x\right)=\frac{1}{x}$ƒ (x)=1x  .

Kommentarer

Hans-Christian Karlsborn

I fråga 5 undrar jag om grafen som utritas i förklaringen verkligen är korrekt? f(x)=2x-1
jag får det till att alla värden mindre än 0,5 blir negativa. Vad är det jag missar?

Freja Sjöqvist

Hej, om det står att frågan ingår i matte 3c men jag pluggar för matte 3b, ska jag då hoppa över den frågan eller varför kommer det upp?

  Anna Eddler Redaktör (Moderator)

  Exakt så. #c är lite mer fördjupande än 3b.

Evelina Persson

Hej, i sista frågan blir det en bugg i formeln och vi förstår inte på grund av dollartecknet.

  Anna Admin (Moderator)

  Hej Evelina, tack för att du uppmärksammade oss på detta. Det är nu korrigerat.
  Lycka till med funktionerna!

Asha Ahmed

Jag skrev a=0,a=4 och det är rätt svar, så varför står det fel?


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (7)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Är funktionen med följande graf kontinuerlig?

  Linjediagram

  Svara med Ja eller Nej.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Är funktionen med följande graf kontinuerlig?

  Grafen till en diskret funktion

  Svara med Ja eller Nej.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Är funktionen med följande graf kontinuerlig?

  Grafen till en rationell funktin

  Svara med Ja eller Nej.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken är värdemängden för funktionen  $y=x^2-9$y=x29  då definitionsmängden är alla reella tal $R$R ?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Frågan ingå i Ma3c.

  Är funktionen $f\left(x\right)=\left|2x-1\right|$ƒ (x)=|2x1| deriverbar för alla $x$x ? 

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Fråga ingår i Ma3c.

  Figuren visar grafen till en funktion. Är funktionen deriverbar för alla $x$x?

  Grafen till en diskontinuerlig funktion
  Välj det alternativ du anser stämmer bäst.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Fråga ingår i Ma3c.

  Figuren visar grafen till en funktion. Är funktionen deriverbar för alla $x$x?

  Grafen till en rationell funktion

  Välj det alternativ du anser stämmer bäst.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (2)

 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken är defintionsmängden för $f\left(x\right)=\sqrt{4-x}$ƒ (x)=4x ?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 9. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL
  M 1
  R 1
  K
  M NP INGÅR EJ

  Skissa grafen till funktionen  $f(x)=$ƒ (x)=$\frac{1}{2-x}$12x   för hand, genom att först beräkna funktionsvärdet för väldigt stora och små  $x$x -värden.

  Är funktionen kontinuerlig?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (1)

 • 10. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/2)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K 1
  M NP INGÅR EJ

  För vilket värde på $a$a är funktionen $f(x)$ƒ (x) inte kontinuerlig?

   $f(x)=$ƒ (x)=  $\frac{x^2-ax+9}{(a^2-4a)}$x2ax+9(a24a)  

  Svara på formen ”a=siffra och a=siffra”

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se