...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik 3
 /   Linjär Optimering

Linjär Optimering - olikheter, plan och halvplan

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

Vad är linjär optimering?

Linjär optimering är en metod för att hitta ett så bra, eller optimalt, värde som möjligt utifrån en viss situation. En situation med ett antal olika villkor. Villkoren definieras utifrån situationens förutsättningar. Det kan handla om många olika begränsningar med ofta är de ekonomiska, rumsliga, mängd eller tidsmässiga begränsningar.

Begränsningarna kallas för villkor och beskrivs i denna kurs som linjära olikheter. Dessa olika villkor kommer tillsammans att begränsa ett område i planet. Alla punkter i området kommer att klara alla begränsningar, uppfylla alla villkor, och därmed vara värden som är möjliga utifrån villkoren. Men linjär optimering möjliggör vi att inte bara hitta alla möjliga, utan även det bästa värdet.

För att kunna räkna med linjär optimering behöver vi först repetera och introducera några begrepp. Nämligen olikheter, plan, halvplan, räta linjens ekvation och linjära ekvationssystem.

Olikheter Premium

En olikhet beskriver ett storleksförhållande för t.ex. en variabel. Vanligtvis används symbolerna <, >, ≥, ≤ för att beskriva olikheten. Några exempel kan vara

 • $x$ $< 999$ utläser vi som $x$ är mindre än $999$.
 • $x ≥ -55$ utläser vi som $x$ är större eller lika med $-55$
 • $0 ≤ x ≤ 10$ utläser vi som $x$ är större eller lika med $0$ och mindre eller lika med $10$.

På detta sätt kan man på ett effektivt sätt beskriva ett oändligt antal olika värde på en variabel i ett intervall. 

På liknade sätt kan vi med linjära olikheter beskriva ett oändligt antal önskvärda punkter i ett plan.

Plan och Halvplan Premium

Med ett plan menas ett tvådimensionellt geometriskt objekt som alltså har en höjd och en bredd men inget djup. I genomgången beskriver vi planet med hjälp av ett koordinatsystem så att det blir tydlig vad som är $x$-, respektive $y$-led.

Ett halvplan skapas då planet avgränsas i två delar av exempelvis en rät linje. 

Olikheterna avgör om man avser planet ovan eller under linjen. 

Halvplan

Ett trick för att kunna avgöra om planet är över eller under linjen kan vara att du för din hand mot linjen ovan ifrån med handflatan neråt. När någon del av handen rör linjen landar den på den och resten av handen måste vinklas för att även den land på linjen. Det område som är under handen är under linjen. Det område som är ovanför handen är även ovanför linjen.

När tillhör punkterna på linjen halvplanet? Premium

Halvplan

 $\le,\ge$,  olikheterna är slutna. tillhör alla punkter på linjen halvplanet. Linjen som delar planet är heldragen.

 $<,>$<,>  olikheterna är öppna. Då tillhör ingen av punkterna på linjen halvplanet. Linjen som delar planet är streckad.

Exempel i videon Premium

 • Företaget ekonomibröderna AB erbjuder två kurser i bokföring. De kan max ha $80$ kurser per år med totalt max $1000$ deltagare. Intäkterna ges av tabellen i genomgången. Grundkursen i bokföring ger intäkter på $4000$ kr och att de max kan ha $10$ deltagare per kurs. Fortsättningskursen ger intäkter på $6000$ kr och att där kan de max ha $20$ deltagare per kurs. Frågan är nu hur många av varje typ av kurs företaget ska hålla för att maximera sina intäkter under ett år?
 • Beskriv $x ≥ 1$ på en tallinje.
 • Beskriv $x > 1$ på en tallinje.
 • Beskriv $-1 < $ $x ≤ 4$ på en tallinje.
 • Markera $ y ≥ x + 1$ i planet.

Kommentarer

Judith Lysell

Jag lyckas inte få rätt på fråga 3.
Varken y<2 eller y < 2 ger rätt.

Per Eriksson

Hej,
Mitt svar på fråga 2 accepterades inte fastän det var rätt. Det verkar inte som någon fått rätt på denna fråga. Kan ni göra svar till frågor som berör mindre än och större än tecken lättare att svara på?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej
  Den frågan är nu en flerval, fungerar den fortfarande inte?

Emma Lindh

Markeringen på axeln är inte korrekt när du ska beskriva olikheten −1< x ≤ 4 på en tallinje.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Ja det hade blivit ett fel där, det är korrigerat!

Emelie Hagsmyr

När du går igenom olikheterna. Sista, -1 < x ≤ 4.

Då ska väl den ifyllda cirkeln vara på 4 och inte 3?
Eller tänker jag fel?

  Emelie Hagsmyr

  Måste ha råkat pausa precis på rätt tillfälle, då de är på fyra nu haha!

Joel Olsson

Tallinjerna som används i genomgången och frågeformuläret saknar talet 2. Ska det verkligen vara så?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, Nej tanken är inte att det skulle ha varit så. Vi får ordna den bilden. Tack för att du påpekade detta.


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (4)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken olikhet beskriver området som är markerat på tallinjen?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  Vilken olikhet beskriver området som är markerat på tallinjen?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I figuren är ett halvplan markerat med blått, vilken olikhet beskriver detta halvplan?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Liknande uppgifter: halvplan Linjär optimering olikheter
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP INGÅR EJ

  I figuren är ett halvplan markerat med blått, vilken olikhet beskriver detta halvplan?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ videolektioner 10 000+ övningsfrågor
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddlers digitala läromedel dig:
800+ lektioner 10 000+ övningsfrågor Öva på nationella prov
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se