...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Blogg Guider Om oss Kontakt Nationella prov Gamla högskoleprov Läxhjälp matematik Priser
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda den här sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
KURSER  / 
Matematik Högstadiet
 /   Tal och räknesätten

Multiplikation - metod och uppställning

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I den här lektionen visar vi hur multiplikation fungerar med uppställning. Vi visar även en metod för att multiplicera tal med huvudräkning.

Räknesättet multiplikation

När två eller flera tal multipliceras med varandra så kallas detta för en multiplikation. Vid multiplikation spelar inte ordningen någon roll utan exempelvis gäller att $2·3 = 3·2$. De tal man multiplicerar med varandra kallas för faktorer och resultatet av multiplikationen kallas för en produkt.

Exempel 1

Om vi beräknar $12·5=60$ så kallas $12$ och $5$ för faktorer och $60$ kallas för en produkt.

Vi kan lika väl skriva multiplikationen som $5·12=60$

Multiplikation och huvudräkning

En metod för att multiplicera två tal med hjälp av huvudräkning är att dela upp det största talet i hundratal,
tiotal, ental, osv och multiplicera varje del med det mindre talet. Om talet är större delar du upp det med start i den största delen i talet.

Exempel 2

Beräkna $332·6$ med hjälp av huvudräkning.

Lösning:

$ 332·6=6·332 $
$ \qquad = 6·300 + 6·30 + 6·2 $
$ \qquad = 1800 + 180 + 12$
$ \qquad = 1980+12 $
$ \qquad = 1992 $

Multiplikation med uppställning

Vid multiplikation med uppställning ställs talen upp ovanpå varandra på ett liknande vis som vid addition och subtraktion. Allmänt fungerar sedan metoden på följande vis.

 • Ställ upp talen ovanpå varandra där du sätter det minsta talet underst.
 • Multiplicera sedan den minsta typen av tal (tex entalen) i det nedersta talet med det minsta talet i det övre talet. Resultatet (produkten) av denna multiplikation sätts sedan under strecket.
 • Om resultatet (produkten) av denna multiplikation är över $10$ så skrivs tiotalet till höger som en minnessiffra och entalet under strecket. Minnessiffran adderas sedan till nästa multiplikation.
 • Om det nedersta talet har fler än en siffra så görs metoden för varje siffra i det nedersta talet och sedan adderas resultaten (produkterna) till den slutgiltiga produkten.

Exempel 3

Beräkna $ 3·412 $ med uppställning.

Lösning:

Börja med att ställa upp talen ovanpå varandra där vi sätter det minsta talet $3$ nederst.

multiplikation-uppstallning-1

Först multiplicerar vi $3·2=6$ och sätter produkten nedanför strecket.

multiplikation-uppstallning-2

Nu multiplicerar vi $3·1=3$ och sätter detta resultat nedanför strecket och till vänster om 6:an.

multiplikation-uppstallning-3

Slutligen multiplicerar vi $3·4=12$ och sätter produkten längst till vänster nedanför strecket.

multiplikation-uppstallning-4

Här är alltså svaret $3·412=1236$.

Exempel 4

Beräkna $781·7$ med uppställning.

Lösning:

Vi börjar med att ställa upp talen ovanpå varandra och utför direkt den första multiplikationen med entalen där vi får $7·1=7$.

multiplikation-uppstallning-5

Nu multiplicerar vi $7·8=56$ och här sätter vi tiotalssiffran $5$ som en minnessiffra och entalssiffran $6$ nedanför strecket.

multiplikation-uppstallning-6

Nu multiplicerar vi $7·7=49$ och adderar med vår minnessiffra så att vi får $49+5=54$. Eftersom att vi inte har några mer multiplikationer att utföra sätter vi $54$ under strecket längst till vänster.

multiplikation-uppstallning-7

Här är alltså svaret att produkten är $ 781·7=5467 $

Exempel 5

Multiplicera $45·484$ med uppställning.

Lösning:

Vi ställer först upp talen ovanpå varandra där det minsta talet är nederst.

mult-uppstalln-8

Nu multiplicerar vi $5·4=20$ så vi sätter ut minnessiffran $2$ och $0$ nedanför strecket.

mult-uppstalln-9

Nu multiplicerar vi $5·8=40$ och adderar minnessiffran så att vi får $40+2=42$. Vi sätter ut minnessiffran $4$ och $2$ nedanför strecket samtidigt som vi stryker över den förra minnessiffran.

mult-uppstalln-10

Nu multiplicerar vi $5·4=20$ och adderar minnessiffran så att vi får $20+4=24$ och stryker över den förra minnessiffran. Det är inga mer multiplikationer kvar för 5:an så vi sätter ut $24$ längst till vänster.

mult-uppstalln-11

Nu fortsätter vi med 4:an i $45$ och multiplicerar $4·4=16$ och sätter ut $1$ som minnessiffra och entalet $6$ lodrätt nedanför 4:an i $45$ och nedanför den första raden vi fick.

mult-uppstalln-16

Nu multiplicerar vi $4·8=32$ och adderar minnessiffran så att vi får $32+1=33$ och stryker över den förra minnessiffran. Vi sätter ut minnessiffran $3$ och $3$ till vänster om 6:an.

mult-uppstalln-13

Nu multiplicerar vi $4·4=16$ och adderar minnessiffran så att vi får $16+3=19$ och stryker över den förra minnessiffran. Det är inga mer multiplikationer kvar för 4:an så vi sätter ut $19$ längst till vänster.

mult-uppstalln-14

Slutligen så adderar vi de två raderna med varandra.

mult-uppstalln-15

Här gäller alltså att produkten är $45·484=21\,780$

Bra att kunna – Multiplikationstabellen

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
3 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90
10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Exempel i videon

 • Beräkna $224·6$ med huvudräkning.
 • Beräkna $112·3$ med uppställning.
 • Beräkna $432·8$ med uppställning.
 • Beräkna $612·31$ med uppställning.

Kommentarer

Björn Melin

Nu skrev jag fel! Jag menar 5*2=16

  Simon Rybrand (Moderator)

  Tack! Vi ordnar det!

Björn Melin

Det står fel i Multiplikations tabellen. Bra att kunna – Multiplikationstabellen.
5*5=16


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (8)

 • 1. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  M NP INGÅR EJ

  Om du multiplicerar två tal, vad kallas då resultatet du får?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  M NP INGÅR EJ

  Om vi beräknar $ 5·4·3·2·1=120 $, vad kallas då talet $3$?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna med hjälp av huvudräkning.

  $3·555$

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Så hjälper Eddler dig:
  Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
  Allt du behöver för att klara av nationella provet
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna med hjälp av huvudräkning.

  $12·1234$

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna med hjälp av uppställning.

  $ 3·911 $

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna med hjälp av uppställning

  $ 5·556 $

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  M NP INGÅR EJ

  Eva har utfört en multiplikation med uppställning på följande vis.

  mult-uppst-ovning-3

  Avgör vilket av följande påståenden som stämmer.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Redigera uppgift Rapportera fel Ändra till korrekt
  M NP INGÅR EJ

  Beräkna med hjälp av uppställning

  $ 881·13 $

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  Klicka i rutorna och bedöm ditt svar.
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Så hjälper Eddler dig:
Videor som är lätta att förstå Övningar & prov med förklaringar
Allt du behöver för att klara av nationella provet
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se