...
Kurser Alla kurser Min sida Min sida Provbank Mina prov Min skola Läromedel Förälder Blogg Guider Om oss Kontakt Läxhjälp matematik
Sök Mitt konto Logga ut Elev/lärare
-registrering
Logga in Köp Premium Köp Premium Prova gratis
Genom att använda denna sidan godkänner du våra användarvillkor, vår integritetspolicy och att vi använder cookies.
EXEMPEL I VIDEON
Lägg till som läxa
Lägg till som stjärnmärkt
  Lektionsrapport   Hjälp

Frågor hjälpmarkerade!

Alla markeringar försvinner.

Ta bort markeringar Avbryt
Kopiera länk Facebook Twitter Repetera Rapportera Ändra status
Matematik 2
 /   Statistik

Blandade övningar - Statistik

Endast Premium- användare kan rösta.
Författare:Simon Rybrand
Rapportera fel Redigera lektion Redigera text Redigera övning Redigera video
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 99 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se

I den här lektionen får du möjlighet att träna på att lösa ett antal vanliga typer av problemställningar som ofta behandlas inom statistiken. Lektionen innehåller ingen video då ingen ny teori presenteras.

Vi repeterar kort de begrepp som är bra att känna till inom statistiken. Återvänd till respektive lektion för att få fördjupande förklaringar och exempel på respektive begrepp.

Medelvärde

 $\text{Medelvärdet}=$Medelvärdet= $\frac{\text{Summan alla värden}}{\text{Antalet värden}}$Summan alla värdenAntalet värden  

Median 
Mittenvärdet i en datamängd där talen har ställts upp i storleksordning. Om det är ett ojämnt antal tal blir medianen mittenvärdet. Om det är ett jämnt antal tal blir medianen medelvärdet av de två mittersta talen.

Typvärde
Det värde som förekommer flest antal gånger.

Variationsbredd
Skillnaden mellan det största och det minsta värdet.

Percentil
Värdet där en viss procent av observationerna hamnar nedanför.

Övre Kvartilen
Medianen mellan mittenvärdet och högsta värdet.

Undre/lägre kvartilen
Medianen mellan mittenvärdet och lägsta värdet.

Standardavvikelse
En egenskap hos vissa statistiskt fördelade resultat. 

$ \text{Standardavvikelse} = \sqrt{varians} $

$ \text{Varians} =$ $\frac{\text{summan av avvikelserna i kvadrat}}{\text{antal värden}-1}$summan av avvikelserna i kvadratantal värden1   

Normalfördelningskurvan

Normalfördelningskurvan kan användas för att beräkna hur stor andel olika resultat fördelas.

Normalfördelningskurvan

Fördjupning Ma2c
Summatecknet som skrivsätt vid beräkning av medelvärde

För att slippa skriva så mycket kan vi använda oss av summatecknet  $\Sigma$Σ  när vi beräknar medelvärdet. Detta skrivsätt dyker vanligtvis endast upp i Matematik 2c.

[mvdefinitions]

Medelvärde

 $\overline{x}=$x= $\frac{x_1+x_2+x_3+…+x_n}{n}$x1+x2+x3++xnn   där  $\overline{x}$x är medelvärdet av $n$n antal observationer.

Då summan  $x_1+x_2+x_3+…+x_n$x1+x2+x3++xnkan skrivas som  $\sum^{^n}_{_{_{k=1}}}x_k$nk=1xk   kan vi även teckna medelvärdet på följande vis.

Medelvärde

 $\overline{x}=$x= $\frac{\sum_{_{_{k=1}}}^{^{^n}}x_k}{n}$k=1nxkn     där  $\overline{x}$x är medelvärdet av $n$n antal observationer.

Uttrycket i täljaren läses som ”Summa  $x_k$xk då $k$k går från $1$1 till $n$n”. 

Exempel 2

a) Hur många observationer ingår i datamängden vars medelvärde motsvara likheten  $\overline{x}=$x= $\frac{\sum_{_{_{k=1}}}^{^{^7}}\left(2k\right)}{7}$k=17(2k)7    

b) Beräkna medelvärdet $\overline{x}$x 

Lösning

a) Vi jämför vårt medelvärde med den ursprungliga formeln. 

 $\overline{x}=$x= $\frac{\sum_{_{_{k=1}}}^{^{^n}}x_k}{n}$k=1nxkn    

Eftersom att $n$n är antal observationer ser vi att det är $7$7 stycken observationer.

b) Vi sätter in våra värden och får att då

 $\sum_{_{_{k=1}}}^{^{^7}}\left(2k\right)=2\cdot1+2\cdot2+2\cdot3+2\cdot4+2\cdot5+2\cdot6+2\cdot7=56$k=17(2k)=2·1+2·2+2·3+2·4+2·5+2·6+2·7=56 

får vi att medelvärdet  $\overline{x}$x  är

$\overline{x}=$x= $\frac{\sum_{_{_{k=1}}}^{^{^7}}2k}{n}=\frac{56}{7}=$k=172kn =567 = $8$8

Så medelvärde är $8$8.     

Regression
Att utgå från ett statistiskt material och anpassa en funktion som beskriver sambandet mellan variablerna.

 [/mvdefinitions]

Kommentarer

Lisa Rahmani

Man kan väll visst få medelvärdet om man räknar ut procentandelen för varje ”låda” dvs 25% från minsta värdet till nedre kvartil, 25% mellan nedre kvartil till medianen, 25% från medianen till övre kvartil och 25% från övre kvartil till högsta värdet?

Ex. (frågan om datorspel)

0min-90min spelade 25% av 49 elever.
Detta ger 0.25 * 49 = 12.25, avrundat till 12 pers.

Om jag ska räkna ut medelvärdet ENDAST för denna gruppen (orkar ej göra alla 4 grupper/lådor precis nu!) här tar jag nu alla värden / antalet personer dvs 90/12 = 7.5 min är alltså medelvärdet för gruppen mellan minsta värdet och nedre kvartil.

Eller?

  Simon Rybrand (Moderator)

  Låt säga att det är 12 personer inom denna grupp, dvs antalet som spelar 0 – 90 min. Vi vet dock ingenting om dessa personers exakta tider så de kan tex spela 0 minuter allihop eller 80 minuter allihop. Dvs medelvärdet inom gruppen kan variera.

   Lisa Rahmani

   Förstår nu! Tack!

Janne

Fråga tre till denna video borde förtydligas för att Jan-Erik skall få rätt. Detborde väl stå på varandra följande heltal!

  Pedro Veenekamp

  Egentligen finns det inga på varandra följande tal om inte heltal. Så snart man använder kommatecken gäller inte längre uttrycket ”på varandra följande tal”. Mellan två heltal finns det nämligen oändliga tal och därför går det inte att hitta två på varandra följande tal om talen inte är heltal. Till exempel: 0,8 och 0,9 är inte på varandra följande tal för att det finns oändliga tal mellan de som till exempel 0,80001 och 0,80002 … men även de är inte på varandra följande tal för att det finns oändliga tal mellan de också: 0,8000100001…
  Alltså det går bara att ha på varandra följande tal om de är heltal … finns ingen annan möjlig tolkning.

GenIT

Problemlösning Statistik funkar inte och i Potenser med rationella exponenter finns det ett räknefel.

  Simon Rybrand (Moderator)

  Hej, Vi har fixat denna video så att den fungerar och även lagt till ett interaktivt test på statistik. Vi fixar räknefelet i videon om potenser snarast!


Endast Premium-användare kan kommentera.

██████████████████████████
████████████████████████████████████████████████████

e-uppgifter (8)

 • 1. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Ett företag tillverkar kattmat på burk där märkningen anger att varje paket skall innehålla $500$500 gram. Vikten på burkarna är normalfördelad kring medelvärdet $490$490 gram med standardavvikelsen $10$10 gram.

  Hur många procent av kattmatsburkarna innehåller mindre än $500$500 gram?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 2. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP

  Armando har tio grisar på sin gård. Det är $4$4 galtar (hanar) och dessa väger tillsammans $1080$1080 kg. De sex suggorna (honorna) har en medelvikt på $220$220 kg.

  Vilken är medelvikten på alla tio grisarna?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 3. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1
  K
  M NP

  Datamängden motsvarar en statistisk undersökning av hur många hål i tänderna en viss population hade. 

  $0\text{, }0\text{, }0\text{, }0\text{, }0\text{, }1\text{, }1\text{, }1\text{, }1\text{, }1\text{, }1\text{, }1\text{, }2\text{, }2\text{, }2\text{, }2\text{, }2$0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2.

  Vilket läges- eller spridningsmått av alternativen nedan är minst?

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
  • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
  • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
  • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
  • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
  Sedan endast 99 kr/mån.
  Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
  Så funkar det för:
  Elever/Studenter Lärare Föräldrar
  Din skolas prenumeration har gått ut!
  Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se
 • 4. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP

  Du köper en godispåse som ska väga $200$200 g enligt märkningen på påsen. Din kompis jobbar på företaget som tillverkar godiset och hon berättar att medelvärdet på påsarna faktiskt bara är $195$195 g, och att påsarnas vikt är normalfördelade med en standardavvikelse på $8$8 g. 

  Du väger den påse du har köpt och inser att du har tur, du har fått en av de $0,13\%$0,13% av påsarna i tillverkningen som väger mest.

  Vad väger din påse minst?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 5. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (1/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R
  K
  M NP

  Ett företag tillverkar kattmat på burk där märkningen anger att varje paket skall innehålla $500$500 gram. Vikten på burkarna är normalfördelad kring medelvärdet $490$490 gram med standardavvikelsen $10$10 gram.

  Kattmatsföretaget har fått kritik och bestämmer sig att minst $84\%$84% måste innehålla $500$500 gram eller mer kattmat.

  Vilket blir det nya medelvärdet om standardavvikelsen fortfarande är $10$10 gram?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 6. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P
  PL 1
  M
  R 1
  K
  M NP

  Jan-Erik påstår att medelvärdet för fem på varandra följande tal alltid är lika med talens median. Olle påstår att detta inte stämmer alls.

  Vem har egentligen rätt? 

  Träna på att motivera ditt svar matematiskt.

  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 7. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/0/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP

  Du frågar din lärare Anita hur lång hon är. Hon berättar att i hennes familj är de fyra personer och medellängden är $174$174 cm. Räknar man bort hennes längd så höjs medellängden till $178$178 cm.

  Hur lång är din lärare?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 8. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (2/1/0)
  E C A
  B 2 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  År 1798 försökte engelsmannen Henry Cavendish bestämma jordens densitet. Han gjorde ett antal mätningar och beräknade sedan värden på jordens densitet.

  I diagrammet nedan visas 29 av Cavendishs värden på jordens densitet.

  Stolpdiagram

  a) Bestäm variationsbredden. 

  b) Bestäm medianen.

  c) Standardavvikelsen för värdena ovan är $0,35$0,35 g/cm$^3$3.

  Ange med ett ord vad som händer med standardavvikelsens storlek om de två lägsta värdena $4,1$4,1 och $4,7$4,7 plockas bort.
  Standardavvikelsen blir…

  NPMa2 Vt14

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

c-uppgifter (8)

 • 9. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  M NP

  Hur stor är sannolikheten att en slumpvis vald person har ett blodvärde under $110$110 g/l om medelvärdet är $140$140 g/l och standardavvikelsen $15$15 g/l?

  Ange svaret med en decimals noggrannhet.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 10. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P
  PL 2
  M
  R
  K
  M NP

  I tidtabellen för bussar så står det att det ska ta $16$16 min från din busshållsplats till jobbet. Du märker att du är framme vid ganska så olika tider även fast du går hemifrån samma tid varje morgon. Du bestämmer dig för att under två veckor (mån-fre) mäta hur lång tid bussresan verkligen tar, och får följande resultat;

    Mån Tis Ons Tors Fre
  Vecka 1 21 15 17 19 16
  Vecka 2 20 17 16 18 14

  Du antar att restiden är normalfördelad. Hur lång tid ska du räkna med att bussresan tar om du bestämmer dig för att du vill ha ca $98\%$98% sannolikhet att vara framme den tid du önskar?

  Avrunda till hela minuter.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 11. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M 1
  R
  K
  M NP

  Använd ett digitalt hjälpmedel och anpassa en funktion till värdetabellen. Ange sedan värdet för $f(5)$ƒ (5).

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 12. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/1)
  E C A
  B 1
  P
  PL 1 1
  M
  R
  K
  M NP

  En maskin tillverkar skruvar. Skruvarnas längder är normalfördelade med en standardavvikelse på $0,20$0,20 mm. Ungefär $82\text{ }\%$82 % av skruvarna har en längd mellan $54,0$54,0 mm och $54,6$54,6 mm.

  Bestäm skruvarnas medellängd.

  NP Ma2 vt13

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 13. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/1)
  E C A
  B
  P 1
  PL 1
  M
  R 1
  K
  M NP

  spis-och-kastruller

  John beställer diskmedel till sin restaurang på internet hos ett företag som garanterar leverans inom $7\pm2$7±2 dagar.

  John har ett mycket begränsat lagerutrymme i restaurangen och vill därför minimera antalet dagar med dubbla diskmedelspaket. Vikten på diskmedelspaketen har ett medelvärde på $20$20 kg. Skillnaden på paketens vikt är normalfördelade med en standardavvikelse på $1$1 kg. Åtgången på diskmedlet i restaurangen är $360$360 gram per dag.

  Från det att ett nytt paket öppnas, efter hur många dagar måste John beställa ett nytt om han med $97,71$97,71% säkerhet inte vill stå utan diskmedel någon gång?

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 14. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/2/1)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 2 1
  K
  M NP

  Demy och Oskar diskuterar hur mycket pengar i kontanter ungdomar i deras egen ålder har med sig till skolan. De bestämmer sig för att göra en undersökning i en klass. Demy och Oskar lämnar ut en lapp med frågan ”Hur mycket pengar har du med dig idag?” och får svar från alla 19 eleverna i klassen. Resultatet redovisar de i lådagrammet nedan.

  Lådagram

  Undersök i vilket/vilka intervall A-D medelvärdet $M$M kan ligga. Motivera.

  A.  $0\le M<6$0M<6

  B.  $6\le M<20$6M<20 

  C.  $20\le M<31$20M<31 

  D.  $31\le M<112$31M<112 

  NP Ma2 vt14

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 15. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R
  K
  c M NP

  Hur många observationer ingår i datamängden vars medelvärde motsvara likheten  $\overline{x}=$x= $\frac{\sum_{_{_{k=1}}}^{^{^4}}3k}{4}$k=143k4    

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 16. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/0)
  E C A
  B
  P 1
  PL
  M
  R
  K
  c M NP

  Beräkna medelvärdet för  $\overline{x}=$x= $\frac{\sum_{_{_{k=1}}}^{^{^4}}3k}{4}$k=143k4    

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...

a-uppgifter (2)

 • 17. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/0/3)
  E C A
  B 1
  P
  PL
  M
  R 1
  K 1
  M NP

  Man har gjort lådagram över några statistiska undersökningar. Vilket lådagram motsvarar den datamängd som är mest lik ett normalfördelat material?

  ladagram_normalfordelat-01

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
 • 18. Premium

  Rapportera fel Ändra till korrekt
  (0/1/1)
  E C A
  B
  P
  PL
  M
  R 1 1
  K
  M NP

  Emelie gör en statistisk undersökning om sina 18 klasskamraters längd. Hon beräknar sedan medelvärdet av längderna och får det till $175,5$175,5 cm.
  Emelie presenterar sina resultat i ett histogram. Se nedan.

  Emelie visar histogrammet för Anton. Han beräknar medelvärdet med hjälp av histogrammet och får då medelvärdet till $176,1$176,1 cm. Både Emelie och Anton räknar rätt men får olika medelvärden.

  Förklara varför medelvärdet blir olika med de olika metoderna.

  Svar:
  Ditt svar:
  Rätt svar:
  (Korrekta varianter)
  {[{correctAnswer}]}
  Bedömningsanvisningar/Manuell rättning
  • Rättad
  • +1
  • Rättad
  Dela med lärare
  Rättar...
Är du ny här? Så här funkar Eddler Premium
 • 600+ videolektioner till gymnasiet och högstadiets matte.
 • 4000+ övningsfrågor med fullständiga förklaringar.
 • Heltäckande för din kursplan. Allt på ett ställe.
 • Träning inför nationella prov och högskoleprovet.
Sedan endast 99 kr/mån.
Ingen bindningstid. Avsluta när du vill.
Din skolas prenumeration har gått ut!
Påminn din lärare om att förnya eller fortsätt plugga med Eddler på egen hand.
Så funkar det för:
Elever/Studenter Lärare Föräldrar
Din skolas prenumeration har gått ut!
Förnya er prenumeration. Kontakta oss på: info@eddler.se